Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Συνεδρίαση 1 / 07-01-2019

1 Καθορισμός  του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών

 

Συνεδρίαση 2 / 09-01-2019

2 Έγκριση και Ψήφιση Προϋπολογισμού, Ο.Π.Δ., Τεχνικού και Επιχ/κού Προγράμματος οικ. Έτους 2019

 

Συνεδρίαση 3 / 06-02-2019

3 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413 Αναδόχου : «Κ/Ξ THALIS E.S. S.A.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»

4 Συγκρότηση της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.) Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

5 Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Κατασκευή πρότυπου δημοτικού γηροκομείου Πολυγύρου – Αποπεράτωση” (Αρ. Μελ. 12/2013)

6 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμών και πλεύσιμων ποταμών

7 Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος – Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογ/σμού

8 Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια διαφόρων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ

9 Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”

10 Λήψη απόφασης για την λύση της μίσθωσης με μισθωτή καταστήματος και λήψη απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης

11 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

12 Απολογισμός οικονομικού έτους 2014

13 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για κοινόχρηστους χώρους και Αρχιτεκτονικές Μελέτες

14 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2019

15 Αποδοχή ποσού 13.230,00 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

16 Γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίου και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου, της Π.Ε. Χαλκιδικής”

17 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Ανόρυξη δύο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις “Παναγιά” και “Τρανή αχλάδα”

18 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα”

19 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης θεμελίωσης και παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας του νηπιαγωγείου Παλαιόχωρας”  Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Αναστήλωση & εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο & χώρο πολιτισμού”

20 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Αναστήλωση & εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο & χώρο πολιτισμού”

21 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15861/16-10-2018 σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Σεφέρη μετά από την από 22/10/2018 σχετική αίτηση το

22 Αντικατάσταση μέλους Λιμενικού Ταμείου

23 Καθορισμό θέσεων υδρονομέων άρδευσης & υδρονομικής περιόδου για το έτος 2019

24 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019

25 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων

26 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

27 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων

28 Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Πολυγύρου

29 Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Βελτίωση & εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου”, αρ. Μελ. 31/2015

30 Διαγραφή χρεών

31 Καθορισμός χρηστών και ορίου χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας

32 Χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση για το έργο “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου” (Κ/Ξ ΟΡΚΑ – ΔΕΥΚΩΝ)

33 Τροποποίηση της υπ’αριθ. 391/2019 απόφασης του Δ.Σ. για την ένταξη νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πολυγύρου

34 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού Δημοτικού Ραδιοφώνου Δήμου Πολυγύρου για το οικ. Έτος 2019

35 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό.

36 Έγκριση 3ης παρατάσης προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

37 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωσης δικαστικής απόφασης στο Ο.Τ. Γ2017

38 Εξέταση αίτηση για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Πολυγύρου

39 Ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση των τριών αιθουσών του παλιού Δημοτικού Σχολείου Καλυβών και παραχώρηση εκ νέου

40 Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημαρχείου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ

 

Συνεδρίαση 4 Έκτακτη 15-02-2019

41 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου

 

Συνεδρίαση 5 Έκτακτη 08-03-2019

42 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2019

43 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

 

Συνεδρίαση 6 Τακτική 14-03-2019

44 Κατανομή ΣΑΤΑ

45 Παραίτηση από ένδικα μέσα ΙΜ Διονυσίου

46 Παραχώρηση ΣΑΝΑ

47 Έγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2017

48 Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 &  ΟΠΣΑ 179465

49 Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

50 Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019

51 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπογραφής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτο­δι­οίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπό­νηση με­λετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς, Β’ ΔΡΑΣΗ»

52 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 397/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οικ. Έτους 2019

53 Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Πολυγύρου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα προτεραιότητας: “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”

54 Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Πολυγύρου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018” για την “Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 2018-2020”

55 Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου

56 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

57 Έγκριση ετήσιας εισφοράς στην ΠΝΟΗ

58 Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου

59 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου – Δήμου Πολυγύρου” (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/8 & ΟΠΣΑ 179465

60 Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: “Κατασκευή δύο δεξαμενών στις ΤΚ. Γεροπλατάνου και Κρήμνης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου”, με αρ. Μελ. 44/2018

61 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12659/6-9-2018 σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος

62 Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση – τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)” στη θέση Ανατολικά από Συκιές, Τ.Κ. Γαλάτιστας, Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δ. Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, (πρώην 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Χαλκιδικής

63 Αποδοχή ποσού 13.230,00 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (εξ αναβολής)

64 Αποδοχή ποσού 74.070,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019

65 Έγκριση προϋπολογισμού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2019

66 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου” αριθ. Μελέτης 154/2012

67 Διαγραφή χρεών (εξ αναβολής)

68 Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Πολυγύρου (εξ αναβολής)

69 Πρόταση για μίσθωση ακάλυπτου οικοπέδου στην Τ.Κ. Πολυγύρου

70 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό (εξ αναβολής)

71 Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Γαλάτιστας  Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 237/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

72 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 237/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

73 Πρόταση για αγορά ακινήτων (αθλητικό κέντρο) στη θέση Παναγία Πολυγύρου

74 Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων

75 Έγκριση πρωτοκόλλου εκτίμησης ακινήτου οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής στη θέση «Παναγία» Γεροπλατάνου

76 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαίοχωρας – Ριζών Δήμου Πολυγύρου” αριθ. Μελέτης 14/2014

77 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

 

Συνεδρίαση 7 / 18-03-2019

78 Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019

 

Συνεδρίαση 8 / 03-04-2019

79 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 52/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οικ. Έτους 2019

 

Συνεδρίαση 9 /  11-04-2019

80 Παραλαβή μελετών

81 Έγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης θεμελίωσης και παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας του Νηπιαγωγείου Παλαιόχωρας» με αρ. Μελ. 30 / 2017

82 Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: “Υδρογεωλογική μελέτη υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή της λεκάνης απορροής Χαβρία” Δήμου Πολύγυρου με αρ. Μελέτης 27/2018

83 Εξουσιοδότηση για υποβολή πρότασης προσαρμογής των Βρεφ/κών Σταθμών Πολυγύρου, Γαλάτιστας, Ορμύλιας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

84 Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης θεμελίωσης και παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας του Νηπιαγωγείου Παλαιόχωρας” με αρ. Μελ. 30/2

85 Παράταση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας των εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων στα σχολεία

86 Αντικατάσταση υποέργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν επί της Δημοτικής οδού του παραλιακού μετώπου Μεταμόρφωσης)» στο έναριθμο έργο 2014ΣΕ57100015

87 Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019 

88 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) και σχεδίου Ασφαλείας Νερού (Σ.Α.Ν.) Δήμου Πολυγύρου”, για ένταξη στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών

89 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Πολυγύρου

90 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα”

91 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου» με αρ. Μελ. 20/2018

92 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας»

93 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου”

94 Έγκριση της παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών – Δήμου Πολυγύρου» (αρ. Μελ. 13/2014) της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2013ΣΕ08280037 της Σ.Α.Ε. 082/8 & ΟΠΣΑ 179465

95 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων “Παναγίας” και “Τρανής Αχλάδας”

96 Έγκριση 9ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου “Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου” αριθ. Μελέτης 154/2012

97 Εκ νέου Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οικ. Έτους 2019

98 Παραχωρήσεις χώρων (ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

99 Αίτημα για κάλυψη θέσεων προσωπικού από το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

100 Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υλοτομίας των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2019

101 Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς

102 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2019 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

103 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου»με αριθ. Μελέτης 20/2018

104 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου” με αριθ. Μελ. Τ. Υπ. Δήμου Πολυγύρου 67/2013

105 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

106 Κατανομή ΣΑΤΑ

107 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου – Δ.Κ. Ορμύλιας – Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου – Τ.Κ. Μαραθούσας – Τ.Κ. Κρήμνης – Τ.Κ. Βραστάμων – οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων” με αριθ. Μελέτης 40/2012

108 Έγκριση απολογισμού της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης  οικ. Έτους 2018

109 Λήψη απόφασης για την μίσθωση οικοπέδου για στάθμευση αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην ΔΚ Ορμύλιας

110 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου

111 Εξέταση αίτησης του πολιτιστικού συλλόγου τεχνών “ΟΙ ΑΝΘΕΜΟΥΣΕΣ” για την παραχώρηση της αίθουσας της βιβλιοθήκης του συλλόγου Νεολαίας που βρίσκεται στο Λύκειο Γαλάτιστας για συστέγαση παιδικού τμήματος ζωγραφικής

112 Επιχορήγηση Συλλόγων

113 Διαγραφές χρεών

114 Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2018

115 Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2018

116 Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου

117 Επιβολή προστίμου για την εκροή λυμάτων από επιχείρηση στην Τ.Κ. Γαλαρινού

118 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου

119 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/7 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονική, εμβ. 59,11 τ.μ.

120 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/9 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονική, εμβ. 14,19 τ.μ

121 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση διαμερίσματος του Δήμου Πολυγύρου με αριθ. ΚΑΕΚ 190445214004/0/8 επί της Θεαγένους Χαρίση 111 στη Θεσσαλονική, εμβ. 125,12 τ.μ

122 Οργάνωση Κινηματογραφικής Λέσχης Δήμου Πολυγύρου

123 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

 

Συνεδρίαση 10 / 25-04-2019

124 Εγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αγ.Προδρόμου”

125 Εγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου” (αρ. Μελ. 11Β/2017) της πράξης “Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών” αριθ. Εναρ. Έργου 2016ΣΕ08280037

126 Έγκριση της μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδικού δικτύου εντός του οικισμού του Πολυγύρου του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

127 Παραχώρηση αίθουσας 

128 Ενίσχυση ενδεών

129 Έκτακτη επιχορήγηση ποσού από τον Δήμο Πολυγύρου 40.000,00 € για πληρωμή εξόδων θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 60% και 40% αντίστοιχα. 

130 Αποδοχή και εξειδίκευση έργων ύψους 438.000,00€

131 Αποδοχή επιχορήγησης για φυσικές καταστροφές ύψους 250.000,00 €

132 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019

133 Αντιπλημμυρική προστασία (Ολοκλήρωση) Πολυγύρου, προϋπολογισμού 6.060.000€ – προγραμματική σύμβαση με ΠΚΔ για την εκτέλεση του έργου (πρόγραμμα Φιλόδημος)

134 Υποβολή προτάσεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ – Εκπόνηση μελετών για πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

135 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

136 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»    (Αρ. μελ. : 31/2015)  

137 Επιχορήγηση Συλλόγων

138 Διαγραφές χρεών

139 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματων από πλημμυρικά φαινόμενα”

140 Έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 57/16

141 Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο του υποέργου 5 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 15/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1  &  ΟΠΣΑ 179465

142 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου

143 Λήψη απόφασης για την σωστή λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας

144 Εξέταση αναφοράς – αιτήματος για την τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων από μπαρ στη Γερακινή

145 Καθορισμός τιμής για την απευθείας παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

146 Αποδοχή ποσού 74.060,00 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου

147 Έγκριση προϋπολογισμού Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης οικ. Έτους 2019

148 Οργάνωση Φεστιβάλ Πολυγύρου 2019

149 Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Πολυγύρου κατά το σχολικό έτος 2019-2020

150 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου του Πάρκου Γυμνασίου Πολύγυρου

151 Ανταλλαγή δημοτικών εκτάσεων με ιδιωτικές εκτάσεις

152 Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου και Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομίας και έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

 

Συνεδρίαση 11 / 23-05-2019

153 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

 

 

 

Συνεδρίαση 12 / 19-06-2019

154 Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών

155 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στον Σύλλογο Α.Ο. ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

156 Παραχώρηση Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ψακουδίων στην Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

157 Έγκριση πρακτικού καταμέτρησης & εκτίμησης ακινήτου

158 Ενίσχυση ενδεών

159 Εξέταση αιτήματος για την απένταξη υδρευτικής γεώτρησης από το δημοτικό υδρευτικό δίκτυο και χρήσης της στην άρδευση

160 Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 , σε συνδυασμό και με τις εντάξεις των έργων (βιολογικός – αποχέτευση Ολύνθου, χρηματοδότηση Δήμου για επενδύσεις) &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019

161 Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 για δράσεις πυροπροστασίας

162 Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου ημιφορτηγού από το ελεύθερο εμπόριο και ανακατανομή χρηματοδότησης (Μέτρα Πολιτικής Προστασίας)

163 Έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για το Δήμο Πολυγύρου

164 Τροποποίηση απόφασης υλoποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003673

165 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας και Ριζών Δήμου Πολυγύρου” (Αρ. Μελ. 14/14)

166 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο

167 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου (αρ. μελ. 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγ

168 Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών – Δήμου Πολυγύρου» (αρ. Μελ. 13/2014) της Πράξης με τίτλο «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2013ΣΕ08280037 της Σ.Α.Ε. 082/8 & ΟΠΣΑ 179465

169 Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

170 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου – Δήμου Πολυγύρου” (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/8 & ΟΠΣΑ 179465

171 Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

172 Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου

173 Αποδοχή ποσού 61.950,00 € και κατανομή για επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019

174 Παράταση Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών

175 Θερινή δημιουργική απασχόληση μαθητών 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου

176 Λήψη απόφασης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση Σταθμού κινητής τηλεφωνίας σε αγρό ιδιοκτησίας του Δήμου

177 Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ. “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”

 

Συνεδρίαση 13 / 27-06-2019

178 Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

 

Συνεδρίαση 14 / 03-07-2019

179 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

180 Έγκριση της μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημοτικής οδού στην περιοχή ΚΤΟ Πολυγύρου του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου#Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

181 Παραχώρηση κοινοτικού πάρκου στον σύλλογο γυναικών Ολύνθου

182 Παραχώρηση κοινοτικού πάρκου στην Μεταμόρφωση

183 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

184 Λήψη απόφασης για την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου

185 Παράταση βελτίωση βασικών υποδομών

 

Συνεδρίαση 15 / 28-08-2019

186 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 5 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 15/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 &  ΟΠΣΑ 179465

187 Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 λόγω κήρυξης του Δήμου Πολύγυρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

188 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και αποδοχή χρηματοδότησης

189 Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003673 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)

190 Έγκριση 2ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. μελέτης 57/6

191 Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 13/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 &  ΟΠΣΑ 179465

192 Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. 18562/27-11-2018 σύμβασης του Δήμου

193 Παραχώρηση ΔΩΡΕΑΝ και κατά χρήση ενός απορριμματοφόρου στον Δήμο Αμφίπολης

 

Συνεδρίαση 16 / 08-09-2019

Πρακικό Εκλογής Μελών Οικονομικής Επιτροπής / Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Συνεδρίαση 17 / 25-09-2019

194 Ορισμός τριών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΟΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ- ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

195 Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

196 Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης

197 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

198 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

199 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου

200 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

201 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

202 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ορμύλιας» Δήμου Πολυγύρου

203 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και οικισμού Βατοπεδίου Δ.Κ. Ορμύλιας – Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Πολυγύρου»

204 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας»

205 Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

206 Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Πολυγύρου

207 Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Μεταμόρφωση

208 Λήψη απόφασης περί εκδόσεως Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής

209 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ««Κατασκευή περίφραξης στην Ε.Ε.Λ. Ορμύλιας»

210 Λήψη απόφασης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ΜΠΕ Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα με τη μέθοδο της αεριοποίησης ισχύος 1Mw, που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθ. 416Α και 416Β αγροτεμάχια εκτός ορίων οικισμού Δ.Κ. Γαλάτιστας Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής (Π.Κ.Μ.) Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ) έργου: 1812025821 ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 6Α και της 4ης ομάδας Συστήματος περιβαλλοντικών υποδομών»

211 Διάνοιξη οδού διανομής και δημιουργία πρόσβασης εντός ιδιοκτησίας

212 Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την διαγραφή χρεών στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4555/18

213 Οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης Δήμου Πολυγύρου

214 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου

215 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου στα Ψακούδια

216 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο εδαφικών τμημάτων στις Καλύβες Πολυγύρου, αντίστοιχων εμβαδών 49.671,20 τ.μ. και ΚΑΕΚ 490579105018 και 9660,19 τ.μ. με ΚΑΕΚ 490579108005

217 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Αγ. Νικόλαος» Δ.Κ. Γαλάτιστας

218 Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής

219 Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Πόλεων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

220 Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Πόλεων με τον τίτλο «ΔΕΠΑΝ»

221 Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδας για τις δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται

222 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής για τις Γ.Σ. και τα όργανα αυτής

223 Ορισμός εκπροσώπου για τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής

224 Ορισμός μελών Δ.Σ. για το Δημοτικό Ραδιόφωνο

225 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων

226 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

227 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων

228 Ορισμός εκπροσώπου (δημότη Πολυγύρου) στο Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ.

229 Εξέταση αιτήματος παράτασης ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

230 Διάνοιξη οδού διανομής και δημιουργία πρόσβασης εντός ιδιοκτησίας

231 Έγκριση 7ου Α.Π.Ε – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: << Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχετεύσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου>>

232 Παραχώρηση χώρων

233 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου

 

Συνεδρίαση 18 / 25-10-2019

234 Έγκριση 3ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος)

235 Λήψη απόφασης για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία των μελετών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης από Φράγμα Χαβρία Ν. Χαλκιδικής & Εγκαταστάσεων Επεξεργασάις Νερού. Προμελέτες και Οριστικές μελέτες Υδραυλικών και λοιπών έργων – Υποστηρικτικές Μελέτες (Τοπογραφική μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη , Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχικές Μελέτες και Έρευνες κ.λ.π.) – Τεύχη Δημοπράτησης” και κατ΄αρχήν σύμφωνη γνώμη του Δήμου για συμμετοχή στο Φορέα Διαχείρισης του Έργου

236 Ανάθεση υλοτομίας στον Δασικό Συνεταιρισμό Πολυγύρου της Κοινότητας Γαλάτιστας

237 Τέλεση μνημόσυνου ευεργέτιδας Δήμου Πολυγύρου.

238 Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

239 Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου ημιφορτηγού από το ελεύθερο εμπόριο και ανακατανομή χρηματοδότησης (Μέτρα Πολιτικής Προστασίας)

240 Προμήθεια στεφανιών & ειδών σημαιοστολισμού Εθνικής Επετείου

241 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ

242 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

243 Εκλογή αντιπροσώπου στον ΣΔΙΠΕ  – Ιαματικές Πηγές

244 Εκλογή αντιπροσώπων – μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

245 Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών  «ΠΝΟΗ»

246 Άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου Πολυγύρου στην Τράπεζα της Ελλάδος

247 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση οικοπέδου έκτασης 1800 μ. στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Γαλαρινού

248 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την χρηματοδότηση μελετών δημιουργίας Μαρίνας – αλιευτικού καταφυγίου σκαφών

249 Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του Δήμου σε σχέση με το πρόγραμμα αδεσπότων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

250 Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση  και υλοποίηση προσβάσεων ΑΜΕΑ στα σχολεία του Δήμου

251 Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση μελετών πυροπροστασίας Σχολείων Δήμου Πολυγύρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

252 Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την χρηματοδότηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση παλαιών στον Δήμο Πολυγύρου

253 Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του Δήμου από το ΠΔΕ  ποσού 7.500.000 € για την αποκατάσταση  – βελτίωση του Αστικού Δημοτικού Δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών

254 Υποβολή πρότασης για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Πολυγύρου λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 4.000.000 €

255 Εκμίσθωση Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών – Λήψη απόφασης για διαπραγμάτευση (άγονος διαγωνισμός δύο φορές)

256 Μίσθωση ακινήτου για πάρκινγκ Εθνικού Σταδίου Πολυγύρου

257 Έγκριση 3ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

258 Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

259 Έγκριση 9ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 3 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 13/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

260 Πρόσληψη διμήνων ανταποδοτικού χαρακτήρα

261 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων από πλημμυρικά φαινόμενα με αριθ. μελέτης 15/2017

262 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου»

263 Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου –Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου– Καλυβών Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)» με αρ. μελ. 188 / 2011

264 Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου:  “Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ & Δ/Κ Δήμου Πολυγύρου”  αριθ. μελ. 81/2012

265 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81)

266 Μίσθωση ακινήτου για πάρκινγκ Ορμύλιας

267 Έξοδα παράστασης Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

268 Οργάνωση εκδήλωσης στον Ταξιάρχη (γιορτή ελάτου)

269 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δύο εδαφικών τμημάτων στις Καλύβες Πολυγύρου, αντίστοιχων εμβαδών 49.671,20 τ.μ. και ΚΑΕΚ 490579105018 και 9660,19 τ.μ. με ΚΑΕΚ 490579108005

270 Παραχώρηση της χρήσης ενός απινιδωτή στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλ/κής για το Πολυιατρείο Γαλάτιστας

271 Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου

272 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Γενικού Γραμματέα Δήμου Πολυγύρου

273 Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου & Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ανθεμούντα

 

Συνεδρίαση 19 / 26-11-2019

274 Επιχορήγηση Συλλόγων

275 Πρόσληψη διμήνων ανταποδοτικού χαρακτήρα

276 Ανάκληση της 269/2019 απόφασης ΔΣ και λήψη απόφασης εκ νέου

277 Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

278 Κατανομή ΣΑΤΑ

279 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για την ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης των έργων αποχέτευσης Κοινότητας Ολύνθου και έργα επεξεργασίας λυμάτων Κοινότητας Ολύνθου σε τεχνικούς υπαλλήλους

280 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και του Δήμου Θέρμης για την ανάθεση ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης σε τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου του για την επίβλεψη των έργων Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά – Καλαμωτό και Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρηνό – Βασιλικά

281 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πολυγύρου για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για την προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

282 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου «Αναστήλωση & εκσυγχρονισμού της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο & χώρο πολιτισμού»

283 Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

284 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου»

285 Έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» (αρ. μελ. 12/2013) με κωδικό έργου 1197ΣΕ09300006 &MIS 02 48

286 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» (αρ. μελ. 12/2013) με κωδικό έργου 1197ΣΕ09300006 &MIS 02 48

287 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 5 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 15/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 &  ΟΠΣΑ 179465

288 Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 11/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

289 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου–Καλυβών Δήμου Πολυγύρου-Β’ Φάση (Ολοκλήρωση)»  με αρ. μελ. 188 / 2011,

290 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου» αρ. μελ. 45/2016 μελ. 45/2016 του Δήμου Πολυγύρου

291 Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθ. πρωτ: 6133/29.09.17 ΑΕΠΟ της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «BLUE LAGOON PRINCESS» της «EUROTEL PRINCESS A.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τσαϊρι» στην παραλία Καλυβίων Δ.Ε. Πολυγύρου Δ.Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής»

292 Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του οδικού τμήματος Νέα Μουδανιά – Ψακούδια στο Ν.Χαλκιδικής, για δημοσιοποίηση και δημόσια διαβούλευση»

293 Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2,49MW της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ» στην Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου

294 Διαβίβαση ΜΠΕ για εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος έως 999kWe)που προτείνεται να κατασκευαστεί στα υπ’ αριθ. 302, 303 & 1243 αγροτεμάχια της Δ.Ε. Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου Π.Ε.Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

295 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

296 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

297 Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

298 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 205/2019 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη εκ νέου απόφαση για την αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Συμπληρωματική Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019

299 Απόδοση αναλογούντων εσόδων Ημερήσιου Τέλους Λαϊκών Αγορών για το Α’ Εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019

300 Παραχώρηση χώρων

301 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων

302 Μίσθωση γραφείου  Πολιτισμού – Κοινωνικής Πολιτικής

303 Έγκριση πρακτικού συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό «Ψακούδια» Δ. Ορμύλιας (αρ. μελ. ΤΥΔΚ 241/06)»

304 Έγκριση αναθεώρησης έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων ΚΕΔΗΠΟ διαχειριστικού έτους 2018

305 Αποδοχή ή μη του πρακτικού τιμής μονάδος προσκυρούμενης έκτασης στην Γερακινή

306 Ορισμός αποζημίωσης Προέδρου της επιχείρησης

307 Οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

308 Οργάνωση γιορτής Καμήλας

309 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2020

310 Λήψη απόφασης για την ενίσχυση ενδεών

311 Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

 

Συνεδρίαση 20 / 16-12-2019

312 Ανάκληση της 210/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Συνεδρίαση 21 / 19-12-2019

313 Λήψη απόφασης για την 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

314 Κατανομή ΣΑΤΑ

315 Έγκριση και ψήφιση Ισολογισμού οικ. Έτους 2017

316 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)»

317 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»

318 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου »

319 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2020

320 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου», αρ. μελ. 91/2014

321 Έγκριση 4ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. μελ. 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

322 Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & περιβάλλοντος – Σήμανση)» (αρ. μελ. 4/2016) αριθ. εναρ. Έργου 2014ΣΕ57100015 &  MIS 02 48

323 Αποδοχή ποσού 76.530.00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Δ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019

324 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» αριθ. μελ. 124/2010

325 Έξοδα παράστασης αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

326 Αναθεώρηση της έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου διαχειριστικού έτους 2019, για την κάλυψη της έκτακτης δαπάνης με τίτλο «Χορήγηση επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας»

327 Ανταλλαγή δρόμων διανομής του Δήμου Πολυγύρου με υφιστάμενους δρόμους ιδιοκτησίας του Ι.Κ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας

328 Οργάνωση εκδηλώσεων για το άναμμα των Χριστουγεννιάτικών δέντρων

329 Οργάνωση γιορτής Καμήλας (εξ αναβολής)

330 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2020 (εξ αναβολής)

331 Παραχώρηση χώρων

332 Ζωντανή μετάδοση (live streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου

333 Εφαρμογή του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Πολυγύρου

334 Παραχώρηση απορριματοφόρου στον Δήμο Αμφίπολης

335 Παρατάσεις συμβάσεων

336 Παράταση λαμπτήρων

337 Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Πολυγύρου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018” για την “Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 2018-2020”