Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Τα ατομικά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Τα ατομικά πιστοποιητικά χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Ο γονέας που αιτείται πιστοποιητικό για έγγαμο τέκνο, θεωρείται τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
 • Δικαίωμα παραλαβής των ανωτέρω πιστοποιητικών, που αφορούν ανήλικα τέκνα, έχουν οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για ατομικά πιστοποιητικά μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

 •  Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.
 •  Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.
 •  Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

Σημείωση 3: Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, τα οποία έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά μετά τις 16-4-2020, μπορούν να εκδοθούν και μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.

Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
 • Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Πολυγύρου.

Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Η υποβολή αίτησης μεταδημότευσης στο Δήμο  μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5, 1ος όροφος, τηλ. 23713-50719 & 50715, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

 • Λόγω διετούς κατοικίας

Αίτηση ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5), με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του στο Δήμο μας και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Πολυγύρου, καθώς και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή,

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για Μεταδημότευση από την οποία θα προκύπτει η κατοικία τα δύο τελευταία έτη.

 • Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

 • Λόγω αρχικής δημοτικότητας (από γέννηση) του ιδίου ή των γονέων του

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα από γέννηση που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Η υποβολή αίτησης για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας στο Δήμο Πολυγύρου μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5,  1ος όροφος, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 23713-50719 & 50715).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, τα παρακάτω:

Αίτηση ενήλικα πολίτη με αναγραφή του ΑΦΜ (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου Γραφείο 5), με την οποία αιτείται την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης.

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση εδώ.

Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή αιτήσεων για την δήλωση της αλλαγής διευθύνσεων κατοικίας των δημοτών μας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικού κατοικίας (Αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ) και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Η αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας μπορεί επίσης να υποβληθεί στο Δήμο μας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η μεταβολή των στοιχείων της πλήρους διεύθυνσης διαμονής  των εκλογέων (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα) γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης διόρθωσης διεύθυνσης διαμονής εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών δίνει επίσης στους εκλογείς τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η υποβολή των αιτήσεων για αλλαγή των Εκλογικών Διαμερισμάτων των δημοτών μας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο, Γραφείο 5, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (χορηγείται από την υπηρεσία).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Σε περίπτωση που γίνεται ταυτόχρονα και καταχώρηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ο πολίτης καλείται να προσκομίσει αποδεικτικό κατοικίας (Αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ) και να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

Η αίτηση για αλλαγή των Εκλογικών Διαμερισμάτων μπορεί επίσης να υποβληθεί στο Δήμο μας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Δημοτολογίου στον Πολύγυρο,  Γραφείο 5, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2371350719 & 2371350715. E-mail: dimot@polygyros.gr

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

 • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά με τηλεφωνικές αιτήσεις.
 • Πιστοποιητικά δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.