Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Συνεδρίαση 1 / 30-01-2018

1 Ορισμός διμελούς επιτροπής για την ανάδειξη μελών επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών αρ. 221 παρ. 8  του ν. 4412/2016

2 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81)

3 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών» αρ. μελ. 17/2017

4 Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών – Δήμου Πολυγύρου” (αρ. μελ. 14/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

5 Διαγραφή χρεών

6 Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση.

7 Δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με αριθμό μελέτης : 7/2011. Το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

8 Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018

9 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (ΑΡ. ΜΕΛ.15/2014)

10 Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

11 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης 10 μηχανημάτων έργου και οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

12 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων

13 Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής

14 Έγκριση τροποποιητικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση- τροποποίηση της με αριθμ. 645/28-01-2020 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία << ΣΙΘΩΝ>>, εκμετάλλευση,  κ. Αγνής Τορτοπίδη  στην εκτός σχεδίου περιοχή

15 Παραχωρήσεις χώρων

16 Διαγραφές χρεών

17 Διοικητικές κυρώσεις για καταστήματα επί μη γνωστοποίησης/γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων

18 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη διάθεσης προς χρήση γεωργικού ελκυστήρα

19 Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» με τίτλο «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιώ

20 Αποδοχή ή μη αιτήματος της εταιρίας EUROTEL PALACE Α.Ε. – ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού και θέση σε κοινή χρήση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 147,30 τ.μ. που θα ασφαλτοστρωθούν με δαπάνη της αιτούση

21 Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2018

22 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία

23 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου»

24 Άδεια κοινόχρηστου χώρου

25 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2018

26 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια»

27«Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «METROPOLIS 87,8 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Γκαβάνη Ελευθερία» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.088,65, Υ=4.474.465,43 και λ=23ο 19’ 44,98’ και φ=40ο 25’ 7,93’ (κύρια θέση) ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3»

28 «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Ε.» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.095,09, Υ=4.474.436,24 και λ=23ο 19’ 44,66’ και φ=40ο 25’ 6,98’ (κύρια θέση) ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3»

29 «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας του κέντρου Ευρυεκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού «88ΜΙΣΟ 88,5 MHz» που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και είναι κατασκευασμένο στη θέση «Ύψωμα» Προφήτη Ηλία στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=443.080,62, Υ=4.474.437,34 και λ=23ο 19’ 44,65’ και φ=40ο 25’ 7,02’  ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α/Α 3»

30 Ετήσια συνδρομή στην  Ψηφιακή πύλη ΔήμοςData

31 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

32 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ελαστικών

33 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λιπών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου και τα Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη

34 Μεταφορά των στοιχείων ακίνητης περιουσίας της Τ.Κ. Σανών στο  υποθηκοφυλάκειο Πολυγύρου

35 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

36 Λήψη απόφασης για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου

 

Συνεδρίαση 2 / 13-02-2018

37 Οργάνωση εκδηλώσεων αποκριάς 2018

38 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λιπών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου και τα Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη

 

Συνεδρίαση 3 / 14-02-2018

39 Τακτική Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

40 Τακτική Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου

41 Έγκριση 2ου ΑΠΕ «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αναβάθμιση αστικού οδικού δικ

 

Συνεδρίαση 4 / 27-02-2018

42 Πρόσληψη διμήνων ανταποδοτικού χαρακτήρα

43 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

44 Παραχώρηση κατά χρήση χώρου δημοτικού χώρου στην Εταιρεία φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

45 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού

46 Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

47 Αποδοχή ποσού 74.070,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Α’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

48 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  για την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Παιδείας για τις αποφάσεις των παραχωρήσεων χώρων, που έχουν σχέση με τις Σχολικές Μονάδες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

49 Έκτακτη επιχορήγηση ποσού από τον Δήμο Πολυγύρου 40.000,00 € για πληρωμή εξόδων θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 60% και 40% αντίστοιχα.

50 Ορισμός Προέδρου για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

51 Επιστροφές αχρεωστήτως

52 Εξέταση ενστάσεων ύδρευσης Δ.Ε. Ανθεμούντα

53 Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου 1 :Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου-Δ.Κ. Ορμύλιας-Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου-Τ.Κ. Μαραθούσας-Τ.Κ. Κρήμνης-Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων» της πράξης «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου  και κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στην Τ.Κ. Κρήμνης κα

54 Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής 300m3 στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου

55 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 033.6b της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδοµές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας πόσιµου νερού»

56 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 078.10a της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

57 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

58 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

59 Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση

60 Κατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης»

61 Χορήγηση άδειας στιγμιαίας χρήσης του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους

62 Παραχώρηση στο δήμο 50 τ.μ. για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον Γαλαρηνό

63 Καθορισμό θέσεων υδρονομέων άρδευσης & υδρονομικής περιόδου για το έτος 2018

64 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2018

65 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης ενός (1) μηχανήματος έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου

66 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Πολυγύρου

67 Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης- υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών

68 Οργάνωση Κινηματογραφικής Λέσχης Δήμου Πολυγύρου

69 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου

70 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

71 Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου “Έξι Βρύσες”

72 Προμήθεια στεφανιών & ειδών σημαιοστολισμού Εθνικής Επετείου

 

Συνεδρίαση 5 / 29-03-2018

73 Μίσθωση γεώτρησης στη θέση “Βάλτα” στην Δ.Ε. Γαλάτιστας

74 Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πολυγύρου για υποβολή  Πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 10.4.15.1.2-3 (Α/Α ΟΠΣ 2451) και τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» (ΑΔΑ: Ω3ΠΞ465ΧΙ8-ΕΣΟ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – Άξονας Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

75 Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

76 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  με Αρ. Μελ. Τ. Υπ. Δήμου Πολυγύρου 173/2011

77 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών

78 Κατανομή ΣΑΤΑ

79 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

80 Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου

81 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και υποβολή  σχετικού αιτήματος για την ένταξη του Δήμου σε αυτό

82 Χορήγηση άδειας για στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στο Ο.Τ. 30 του οικισμού Παραλίας Γερακινής

83 Χορήγηση άδειας για στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στο Ο.Τ. 37 του οικισμού Παραλίας Γερακινής

84 Διαγραφές χρεών

85 Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» Δήμου Πολυγύρου

86 Έγκριση και παραλαβή της : «Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη» Δήμου Πολυγύρου

87 Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» Δήμου Πολυγύρου

88 Έγκριση και παραλαβή της : «Υδραυλική μελέτη για νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Σανών» Δήμου Πολυγύρου

89 Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων

90 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κρήμνης» (αρ. μελ. 31/2017)

91 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδ. 112.4c της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους του τομείς» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

92 Επικαιροποίηση γνωμοδότησης του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου επί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πολυγύρου στο ΟΤ26 επί των οδών Τερτσέτη & Παπαγεωργάκη προς άρση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την αρ. 125016/87 (ΦΕΚ 233Δ΄/87 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής)

93 Αποδοχή προσφοράς και εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης

94 Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

95 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Σχολικών Μονάδων Δήμου Πολυγύρου»

96 Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικ. έτους 2018

97 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ. Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 57/16 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

98 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση αίτησης παραίτησης  ανάκλησης της 9/2017 Πράξης της Υπ. Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

99 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου  κ.λ.π. (Ειρηνοδικείο Πολυγύρου – Δικάσιμος 14/3/018 αρ. κατάθεσης 157/017)

100 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης – Τμήμα Θ’ Τριμελές

101 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση έφεσης

102 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Πολυγύρου κατά τη συζήτηση της από 14.6.2017 και με αριθμό κατάθεσης 765/154/15.6.2017 αγωγή κατά του Δήμου

103 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων

104 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πολυγύρου

105 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Γ’ Πολιτικού Τμήματος του Άρειου Πάγου για την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης

106 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση της από 15.11.2013 και με αριθ. κατάθεσης ΠΡ4577/2015 προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

107 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλ/κής για το ακίνητο (Αναψυκτήριο του Δήμου στην Γερακινή και σε σχέση με το Κτηματολόγιο)

108 Ορισμός δικηγόρου για την συζήτηση της ένστασης του Δήμου Πολυγύρου κατά της με αρ. πρωτ. 33525/017 απόφασης του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Κ.Μ.-Θ. ενώπιον της 2ης Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Ν. 3463/06.

109 Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» και τρόπος εκτέλεσης (Εφαρμοστέα νομοθεσία: 33/2012 πράξη VII Τμήματος, 178, 326/2013 πράξεις του Κλιμακίου Π.Ε.Δ.

110 Έγκριση προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου»

111 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου»

112 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.»

113 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π.»

114 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια τροφίμων»

115 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

116  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου

 

Συνεδρίαση 6 / 03-04-2018

117 Επιχορηγήσεις Συλλόγων

118 Οργάνωση – έξοδα φιλοξενίας Επιθεωρητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

119 Εξέταση αίτησης παραχώρησης χώρου 10 τ.μ. στην παραλία της Ορμύλιας στη θέση Πηγαδούδι

120 Χορήγηση άδειας για στιγμιαία χρήση του πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους   

121 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

122 Εξέταση αίτησης για την χορήγηση 2ης παροχής ύδρευσης με το δημοτικό δίκτυο Δ.Κ. Ορμύλιας

123 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

124 Λήψη απόφασης για τη διαδικασία μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση  του αρχείου Κότσιανου

125 Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πολυγύρου να υποβάλλει Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 112.4c (Α/Α ΟΠΣ 2600) και τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 90ΑΘ7ΛΛ-ΣΡΠ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Άξονας Προτεραιότητας AΞ04: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

126 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

127 Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην Δ.Ε. Γαλάτιστας

128 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

129 Επιχορήγηση εκκλησιαστικής επιτροπής Ριζών για προαύλιο χώρο κεντρικής εκκλησίας

130 Απόδοση ποσοστού εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών έτους 2017

 

Συνεδρίαση 7 / 03-05-2018

131 Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας των μαθητών για την παρέλαση της 17ης Μαίου 1821

132 Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑ-ΚΕΛΙ»

133 Αποδοχή αίτησης και παραίτηση άσκησης περαιτέρω ένδικων μέσων

134 Παραχωρήσεις χώρων

135 Αποδοχή ποσού 74.070,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Β’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

136 Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

137 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

138 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2018 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

139 Αποδοχή και έγκριση των όρων του Δανείου από το Τ.Π.&Δ. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου»

140 Κατανομή ποσού πυροπροστασίας για το έτος 2018

141 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

142 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

143 Ανάθεση υλοτομίας σε Δασικούς Συνεταιρισμούς των Κοινοτικών Δασών Βάβδου και Δουμπιών για το διαχειριστικό έτος 2018

144 Έγκριση προϋπολογισμού Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης 2018

145 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2017 της Παιδικής Κατασκήνωσης Μεταμόρφωσης

146 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Κ. Πολυγύρου», Aρ. Μελ. 57/2016

147 Διαγραφές χρεών

148 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

149 Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου Πολυγύρου

150 Έγκριση 7ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 “Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών – Δήμου Πολυγύρου” (αρ. μελ. 14/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. Έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 & ΟΠΣΑ 179465

151 Έγκριση 6ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ. 12/2014) της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08210154 της Σ.Α.Ε. 082/1 &  ΟΠΣΑ 179465

152 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου»

153 Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» Δήμου Πολυγύρου

154 Έγκριση και παραλαβή της : «Τοπογραφική μελέτη για αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και αγωγό μεταφοράς νερού έως τη δεξαμενή Καλυβών» Δήμου Πολυγύρου

155 Επιχορήγηση Συλλόγων

156 Πρόσληψη εργάτη νεκροταφείου ΥΕ με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με τη διαδικασία του αντιτίμου

157 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα

158 Χωροθέτηση – ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018

159 Εξέταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου στις Καλύβες το οποίο ανήκει στον Δήμο Πολυγύρου

160 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου

161 Μετακίνηση υπαλλήλων Κανονισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου στο Δήμο Πολυγύρου

162 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση Τμήματος Δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κρήμνης” αρ. μελ. 31/2017

163 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Πολυγύρου

164 Συμμετοχή στο πρόγραμμα και εξουσιοδότηση Δημάρχου Πολυγύρου για υποβολή Πρότασης με  τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 και τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων

 

Συνεδρίαση 8 / 22-05-2018

165 Απευθείας συμφωνία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Έξι Βρύσες

166 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια τροφίμων

167 Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για τη Δ.Ε. Ανθεμούντα, για αντικατάσταση  απολυθέντος υπαλλήλου

168 Συνέχιση αρχικής σύμβασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος “Γερακινιώτικο Στέκι” στην Γερακινή

169 ΑΙΤΗΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1»

170 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης αναθεώρησης προς το αρμόδιο Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

171 Μείωση ύψους λογαριασμών ύδρευσης Άνω Πολυγύρου, λόγω του προβλήματος που προέκυψε (Υποβάθμιση ποιότητας παρεχόμενου νερού για ύδρευση λόγω θολότητας)

172 Τροποποίηση της 112/2017 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τους όρους χρηματοδότησης του δανείου

173 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 53/15.03.2018 πρόσκλησης με Κωδικό  M1986217 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19:  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,  ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές με τους παρακάτω τίτλους:- Αναπλάσεις εντός περιοχών προ του ’23 στον Πολύγυρο-Ανακαίνιση προϋφιστάμενου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολύγυρου

174 Έγκριση 10ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών –Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελ. 154/2012

175 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης ‘‘Αποχέτευση Ομβρίων Δ.Κ. Πολυγύρου’’» Δήμου Πολυγύρου

176 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Μαθητεία Επαγγελματικού Λυκείου

177 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια καυσίμων

178 Επιστροφές εγγυήσεων

179 Διαγραφές χρεών

180 Παροχές ύδρευσης στην Δ.Ε. Ορμύλιας

181 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

182 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. μελέτης 57/2016 μελέτης»

183 Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών – αναγνώριση αποζημίωσης του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου» της υπ’ αριθ. μελέτης 57/2016 μελέτης

184 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης

185 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου έτους 2017

186 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου έτους 2017

187 Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πολυγύρου να υποβάλλει Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 112.4c (Α/Α ΟΠΣ 2600) και τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 90ΑΘ7ΛΛ-ΣΡΠ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Άξονας Προτεραιότητας AΞ04: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

188 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου

189 Τροποποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου

 

Συνεδρίαση 9 / 26-06-2018

190 Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

191 Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

192 Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση Ολύνθου για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών οικισμού Καλυβών» αρ. μελ. 17/2017

193 Παραλαβή της υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρέματος στη θέση Ε.Ε.Λ. της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» αρ. μελ. 20/2017

194 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για ένα έτος

195 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

196 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

197 Κατάπτωση μέρους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗ του Αναστασίου κατόπιν μη επιστροφής αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής για την κατασκευή του έργου κατόπιν της διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 67/2013

198 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον παραλιακό δρόμο Γερακινής

199 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

200 Διαγραφές χρεών

201 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου

202 Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης Δήμου Πολυγύρου

203 Αποδοχή ποσού 61.950,00€ και κατανομή για επισκευή και συντήρηση  σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου

204 Έγκριση και παραλαβή της: «Τοπογραφική μελέτη δανειοθαλάμων για την κατασκευή φραγμάτων στις θέσεις «Κεραμίδα» της Τ.Κ. Παλαιόχωρας και «Κλέφτη Βρύση» της Τ.Κ. Ριζών»

205 Οργάνωση εκδηλώσεων 10ου Φεστιβάλ Πολυγύρου

206 Επιχορήγηση συλλόγων

207 Χρηματοδότηση έκδοσης εκπαιδευτικών βιβλίων – εντύπων

208 Ανανέωση άδειας χρήσης κολυμβητικής δεξαμενής (HAPPY DAYS)

209 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής Κεντρικής Οδού ΔΚ Γαλάτιστας» αρ. μελ. 1/2015

210 Παραχώρηση χώρου

211 Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος για δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται

212 Συνέχιση αρχικής σύμβασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

213 Εξέταση αιτήσεων δημοτών για σύνδεση αγροτεμαχίων με το δίκτυο άρδευσης Τ.Κ. Ολύνθου

214 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά

215 Λήψη απόφασης για την Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Γαλάτιστας

216 Έγκριση της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Πολυγύρου

217 Επιλογή υδρονομέα άρδευσης για τη Δ.Ε. Ορμύλια, για αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημήτριου Μάλαμα

218 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 και τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

219 Ενίσχυση ενδεών

220 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου και έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση εκτός έδρας του Δημάρχου Πολυγύρου

221 Λήψη απόφασης για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

 

Συνεδρίαση 10 / 31-07-2018

222 Κατανομή ΣΑΤΑ

223 Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

224 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελέτης 12/2014

225 Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Δρόμος» και αγωγό μεταφοράς έως τη δεξαμενή Καλυβών» Δήμου Πολυγύρου

226 Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης με το αρ. 24 του Ν. 2508/1997 ΣΤΗ ΘΈΣΗ «Σίδερο» της Δ.Κ. Μεταμορφώσεως Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

227 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου Τμήματος Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Νέου Οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελέτης 124/2010

228 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

229 Καθορισμός χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων

230 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Πολυγύρου

231 Αντικατάσταση Προέδρου Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου

232 Διαγραφές χρεών

233 Επιχορήγηση συλλόγων

234 Επιστροφή εγγύησης

235 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου (αρ. μελ. 188/2011) της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου»

236 Ιδιωτική πολεοδόμηση 430 στρεμμάτων στο Μετόχι Διονυσιάτικος Μύλος Δ.Δ. Πολυγύρου

237 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»

238 Εξέταση αίτησης άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση «Πηγάδια» στην Γερακινή

239 Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων

240 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής εργατικής διαφοράς Χρηστίδης Σωτήριος κ.λ.π. (Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου – Δικάσιμος 25/4/018 αρ. κατάθεσης 1569/017)

241 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την αντίκρουση της από 23-10-2017 αγωγής εργατικής διαφοράς υπαλλήλων του Δήμου, Αργυρού Αστερία κλπ (Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλ/κής)

242 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής εργατικής διαφοράς Ζέρβας Νικόλαος κ.λ.π. (Ειρηνοδικείο Πολυγύρου – Δικάσιμος 18/4/018 αρ. κατάθεσης 172/017)

243 Αποδοχή παραχώρησης ενός (1) μηχανήματος έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο Δήμο Πολυγύρου

244 Εξέταση αίτησης άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Ταξιάρχη

245 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης

246 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας Πτηνοτροφική Μονάδα πάχυνσης δυναμικότητας 33.000χιλ. πτηνών της εταιρείας ΥΟΙ ΑΦΩΝ ΝΙΚΑ ΟΕ

247 Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

248 Έγκριση 8ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 4 «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου» της πράξης «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών και προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου

249 Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας – Μαραθώνος – Πικερμίου και Μεγάρων

250 Παραχωρήσεις χώρων

251 Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην Τ..Κ. Μεταμόρφωσης

252 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

 

Συνεδρίαση 11 / 29-08-2018

253 Παράταση σύμβασης για την την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2018»

254 Οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση της Γιορτής Κτηνοτροφίας

255 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

 

Συνεδρίαση 12 04-09-2018

256 Έγκριση και παραλαβή της: “Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για την εκτέλεση της εργασίας “Καθαρισμός – υλοτομία και απομάκρυνση παρόδιας βλάστησης οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου” με αριθ. μελέτης 38/2018

257 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου

258 Άδεια σύνδεσης νερού στην ΤΚ Πολυγύρου

259 Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

260 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Πολυγύρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης Έργων των Ο.Τ.Α.»

261 Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλων για την αδειοδότηση ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Ταξιάρχη, Τ.Κ. Σανών και Δ.Κ. Πολυγύρου της Δ.Ε. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθμό μελέτης 22/2017

262 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου  με αριθμό μελέτης 15/2016

263 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου  με αριθμό μελέτης 16/2016

264 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 17/2016

265 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 13/2016

266 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 12/2016

267 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 11/2016

268 Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση και δημιουργία νέων παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Πολυγύρου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

269 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στην Β’ Πρόσκληση του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

270 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης με τίτλο “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια Ν. Χαλκιδικής)” στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

271 Μεταβίβαση θέσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

272 Διαγραφές χρεών

273 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

274 Καταβολή Ετήσιας Συνδρομής στο Δίκτυο Πόλεων του Μεγαλεξάνδρου»

275 Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού χώρου στην Δ.Κ. Πολυγύρου για την εγκατάσταση Τσίρκου για το χρονικό διάστημα 10/09/2018 έως 20/09/2018

276 Ορισμός Υπολόγου (Οικονομική Υπηρεσία) και Υπεύθυνου Διαχειριστή του λογαριασμού (φυσικό πρόσωπο) για τις εντασσόμενες Πράξεις με τίτλο: «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (κωδ. ΟΠΣ 5028223) και «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου» (κωδ. ΟΠΣ 5028188) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

277 Διεξαγωγή ενημερωτικής, ψυχαγωγικής, εκπαιδευτικής εκδήλωσης με θέμα «ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ»

278 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιοκάστρου» Δήμου Πολυγύρου  με αριθμό μελέτης 15/2016

279 Έγκριση αναθεώρησης έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων ΚΕΔΗΠΟ διαχειριστικού έτους 2018

280 Ορισμός εκπροσώπου (δημότη Πολυγύρου) στο Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ»

281 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Στατική μελέτη για το έργο: Κατασκευή τεσσάρων τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων επί της οδού Ορμύλια – Κελί” Δήμου Πολυγύρου με αριθμό μελέτης 50/2016

 

Συνεδρίαση 13 / 02-10-2018

282 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ( Αγ. Νεκτάριος)

283 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (EUROTEL PRINCESS)

284 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (EUROTEL PALACE)

285 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 – Ληξιπρόθεσμα

286 Αποδοχή όρων δανείου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), πληρωτέο από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών για την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου (Γαλάτιστας – Παλαιοκάστρου – Ορμύλιας – Μεταμόρφωσης)

287 Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (αρ. πρω. 50453/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα και Βιολογικός Σταθμός Ολύνθου»

288 Έγκριση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης  37/2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 259.990,80€ μετά Φ.Π.Α. και  καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της

289 Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 280.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες

290 Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

291 Μελέτη επικαιροποίησης καταγραφής αποτύπωσης ηλεκτροφωτισμού Δήμου – Μελέτη Βιωσιμότητας 20.000,00 € + Φ.Π.Α. – Τροποποίηση προϋπολογισμού

292 Κατανομή ΣΑΤΑ

293 Αμοιβές δικηγόρων (εξωτερικών συνεργατών)

294 Παραίτηση ή μη από τα ένδικα μέσα διαφόρων Δ/γών πληρωμής και αποφάσεων για την πληρωμή τους από την κατηγορία των ληξιπρόθεσμων

295 Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή δεξαμενής στη θέση «Παναγία» Γεροπλατάνου

296 Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου»

297 Έγκριση της προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Πολυγύρου (ποσό 193.520 €)

298 Δημιουργία πλατείας στην περιοχή Ασκληπιού και ονοματοδοσία αυτής ως πλατεία Νικολάου Συριάννη

299 Έγκριση προμήθειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού Τ.Κ. Βάβδου»

300 Έγκριση δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Υποδομές διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου (γεωτρήσεις – δεξαμενές)

301 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη αξιολόγησης για το έργο ‘’Κατασκευή δύο δεξαμενών στις Τ.Κ. Γεροπλατάνου και Τ.Κ. Κρήμνης Δ.Ε. Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου» Δήμου Πολυγύρου

302 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Καταγραφή γεωτρήσεων & υποβολή στο ΕΜΣΥ 17 αρδευτικών δικτύων στις Δ.Ε. Πολυγύρου – Δ.Ε. Ανθεμούντα – Δ.Ε. Ζερβοχωρίων – Δ.Ε. Ορμύλιας» Δήμου Πολυγύρου

303 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

304 Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 1 «Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 118/2011) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

305 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» (αρ. μελ 11B/2017) της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου» αριθ. εναρ. έργου 2016ΣΕ08280037 & MIS 5003413

306 Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (αρ. πρω. 50457/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Αποχετευτικά δίκτυα και Βιολογικός Σταθμός Ολύνθου»

307 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου»

308 Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Κ. Πολυγύρου»  (αρ. μελ. 57/16)

309 Οριοθέτηση ρέματος  στη θέση «Μπάτση» στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

310 Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσα Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ν. ΔΑΪΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.

311 Εξέταση ένστασης των Σταυριανίδη Γεωργίου & Σταυριανίδη Κυριακή του Αναστασίου για υπερβολικά πρόστιμα

312 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου

313 Εξέταση αιτήματος χρηματοδότησης καθαρίστριας ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου»

314 Αποδοχή ποσού 73.958,89 € και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Γ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

315 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτων με δημοπρασία

316 Εξέταση ένστασης δημότη για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Γαλάτιστας

317 Εξέταση αιτημάτων για την επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Δουμπιών για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων

318 Έγκριση χωροθέτησης μνημείου του Συλλόγου Κρητών Χαλκιδικής ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

319 Παραχωρήσεις χώρων

320 Διαγραφές χρεών

321 Επιβολή προστίμου για την εκροή λυμάτων από επιχείρηση στην Τ.Κ. Γαλαρινού

322 Οργάνωση εκδηλώσεων

323 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Πολυγύρου

 

Συνεδρίαση 14 / 06-11-2018

324 Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

325 Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστίασης και συναφών καταστημάτων

326 Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων άλλων συναφών καταστημάτων

327 Σύμφωνη γνώμη για το έργο με τίτλο “Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθληπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή & αντλιοστάσιο ύδρευσης”

328 Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής σήμανσης Οδού Στέφανου Κότσιανου (πρώην Ι. Μεταξά) του υποέργου 1 “Έργα συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Πολυγύρου – Καλυβών Δήμου Πολυγύρου” (αρ. Μελ. 188/2011)

329 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου»

330 Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 3 “Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου”

331 Έγκριση ετήσιας εισφοράς στην ΠΝΟΗ

332 Έγκριση και ψήφιση Ισολογισμού οικ. Έτους 2016

333 Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 &Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

334 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

335 Κατανομή ΣΑΤΑ

336 Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης και ορισμός χρόνου καταβολής της αποζημίωσης

337 Παράταση χρονοδιαγράμματος της εργασίας “Καθαρισμός – υλοτομία και απομάκρυνση παρόδιας βλάστησης οδού Μεταμόρφωσης – Μεταγγιτσίου”

338 Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: “Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου”

339 Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης για το έργο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βάβδου” και αρ. Μελ. 32/2016

340 Έγκριση έκθεσης καταμέτρησης & εκτίμησης ακινήτου στις Καλύβες του Δήμου Πολυγύρου

341 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κρήμνης ιδιοκτησίας Δημοτικού Σχολείου Ζερβοχωρίων με αριθμό αγροτεμαχίου 23 και έκτασης 1.500 τ.μ.

342 Λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτου με γεώτρηση στην Δ.Ε. Γαλάτιστας και ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου

343 Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

344 Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου – Δέσμευση κάλυψης της συμβατικής δαπάνης πέραν της επιχορήγησης από ίδιους πόρους για τα υποέργα με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και«ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

345 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ με αρ. πρωτ. 5133/23-02-2018 και τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

346 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση οδοστρωμάτων εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑκαι εσωτερικών υποδομών”

347 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση Βασικών Υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση Βασικών Υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)” αρ. Μελ. 45/2016

348 Επιχορήγηση Συλλόγων και τροποποίηση προϋπολογισμού

349 Διαγραφές χρεών

350 Επιστροφές αχρεωστήτως

351 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. “Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

352 Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Πολυγύρου

353 Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου

354 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Πολυγύρου

355 Εξέταση αίτησης πολίτη για υδροδότηση εργαστηρίου επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς στην περιοχή “Τρυμώνας” της Τ.Κ. Βραστάμων

356 Εξέταση αίτησης πολίτη για υδροδότηση εργαστηρίου επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς στην περιοχή “Τρυμώνας” της Τ.Κ. Βραστάμων

357 Εξέταση αίτησης πολίτη για υδροδότηση σε αγροτεμάχιο στην περιοχή “Παρτσαλάς”, εκτός οικισμού της Τ.Κ. Βραστάμων

358 Παραχωρήσεις χώρων

359 Κατάσταση μελών Δ.Σ. σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

360 Ανάκληση της 353/2018 και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση αναθεώρησης της έκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πολυγύρου διαχειριστικού έτους 2018

 

Συνεδρίαση 15 / 22-11-2018

361 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» για τα έργα:  α. Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου (οικία Κοσμέτη) με σκοπό την επανάχρηση  β. Ανέγερση και επέκταση προσθήκης πτέρυγας στο υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου του Πολυγύρου

362 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης  VI του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» με τα παρακάτω υποέργα:            α. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Ορμύλιας             β. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Πολυγύρου (Ολοκλήρωση)             γ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Μαραθούσας

363 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγυρου”

364 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: “Γεωλογική – γεωφυσική έρευνα – μελέτη για τον εντοπισμό θέσεων ανόρυξης υδρευτικών γεωτρήσεων” Δήμου Πολυγύρου με αρ. Μελ. 33/2018

365 Υποβολή αιτήματος στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (αρ. πρωτ. 50453/21-9-2018) 1η τροποποίηση πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου»

366 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα των προσφύγων

367 Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018

368 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

369 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

370 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού” – Υπομέτρο 4.3: “Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας” – Δράση 4.3.1: “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”

371 Παράταση του έργου: Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου & Περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου(“Αναβάθμιση αστικού, οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – σήμανση) αρ. Μελ. 4/2016

372 Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Πολυγύρου

373 Κατανομή ΣΑΤΑ

374 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 279/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης

375 Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημαρχείου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ

376 Διαγραφές χρεών

377 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

378 Εξέταση αίτησης πολίτη για παροχή ύδρευσης με το δημοτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ορμύλιας

379 Εξέταση αίτησης πολίτη για παροχή ύδρευσης με το δημοτικό δίκτυο της Δ.Ε. Ορμύλιας

380 Έγκριση αναθεώρησης έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων – εξόδων ΚΕΔΗΠΟ διαχειριστικού έτους 2018

 

Συνεδρίαση 16 / 21-12-2018

381 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

382 Τακτική επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

383 Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων

 

Συνεδρίαση 17 / 28-12-2018

384 Παραλαβή γενικών υπηρεσιών – εργασιών βάσει του Ν. 4412/16 άρθρο 219

385 Παράταση συμβάσεων (ταχυδρομικές υπηρεσίες)

386 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (6 δίκτυα) Δ.Ε. Πολυγύρου” Δήμου Πολυγύρου

387 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ανθεμούντα” Δήμου Πολυγύρου

388 Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ)

389 Έγκριση της υπ’ αριθ. 130/2018 απόφασης της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ περί απευθείας ανάθεσης διενέργειας οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές καταστάσεων χρήσης έτους 2017

390 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

391 Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. για δημιουργία νέων θέσεων για την ένταξη του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”

392 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 368/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με τον ΟΕΥ και του εγγράφου της Προϊσταμένης Δ/κών Υπηρεσιών

393 Ενημέρωση για την ΜΠΕ των έργων διευθέτησης στα πλαίσια της οριοθέτησης ρέματος στην περιοχή ΧΥΤΑ Ανθεμούντα Π.Ε. Χαλκιδικής, ΠΚΜ

394 Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2019

395 Διαγραφές χρεών

396 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

397 Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οικ. Έτους 2019

398 Έγκριση ελέγχου οικονομικών καταστασέων 2015-2016 και αποτελεσμάτων χρήσης Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

399 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2019

400 Ακύρωση χρηματικών καταλόγων μετά από προσφυγή

401 Αποδοχή ποσού 74.070,00€ και κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Δήμου Πολυγύρου από την Δ ’ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018

402 Εξέταση αίτησης πολίτη για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Γαλάτιστας

403 Εξέταση αίτησης πολίτη για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ Βραστάμων

404 Εξέταση αίτησης πολίτη για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ Βραστάμων

405 Εξέταση αίτησης της ΒΙΓΛΙΑ ΑΒΕΕ για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Πολυγύρου

406 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου και αγορά ή μίσθωση πραγμάτων – ακινήτων ανηκόντων σε τρίτους (παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΔ 270/81)

407 Έγκριση 3ης παρατάσεως του έργουν “Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου”

408 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου έκδοσης αδειών χρήσης νερού υφισταμένων αρδευτικών δικτύων (3 δίκτυα) Δ.Ε. Ανθεμούντα» Δήμου Πολυγύρου

409 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:ατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου»

410 Χρηματοδότηση βιβλίου Γεώργιου Ζωγραφάκη

411 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου