Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/2-1-2014

1 Παράταση του χρόνου της σύμβασης του Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Πολυγύρου έτους 2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/31-1-2014

2 Κατάργηση Πιστώσεων

3 Τελική παραλαβή της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τέως Δήμου Πολυγύρου, νυν Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

4 Ηλεκτρονική πληρωμή –είσπραξη οφειλών- απαιτήσεων Δήμου Πολυγύρου μέσω τραπέζης

5 Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής

6 Σύμβαση Καθαριότητας Ζερβοχώρια

7 Παραλαβή μελετών του έργου: “Τροποποίηση ρυμοτομικού στα Ψακούδια”

8 Αναπομπή Προϋπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”

9 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με θέμα: “12-Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας”

10 Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου

11 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Συντήρηση οχημάτων-και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2014”

12 Αντικατάσταση μέλους στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πολυγύρου

13 Επεμβάσεις στο Δημοτικό Θέατρο

14 Αγορά ακινήτου Ζαμπούνη

15 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

16 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2014

17 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

18 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα

19 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

20 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014

21 Αποδοχή ποσού 52.551,48 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων

22 Διαγραφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω διπλής εγγραφής

23 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

24 Μειώσεις-διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου

25 Μειώσεις-διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης – άρδευσης Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας

26 Ενστάσεις για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης Τ. Κ. Βάβδου

27 Ενστάσεις για χρεώσεις στα τέλη ύδρευσης Γαλάτιστας-Τ. Κ. Γαλαρινού 

28 Άδειες υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για έτος 2014

29 Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου για επαγγελματίες

30 Εξέταση αίτησης για υδροδότηση καλύβας στην περιοχή “ΣΕΛΙΟ” Δήμου Πολυγύρου

31 Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 της ΔΕΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής

32 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2014”

33 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου “Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου” της υπ’ αρ. μελέτης 02-11 μελέτης

34 Προσβάσεις οχημάτων σε ιδιοκτησίες στον Πολύγυρο

35 Παραχώρηση 4 στρεμ. χωραφιού ιδιοκτησίας αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας στην Δ.Κ. Γαλάτιστας για κατασκευή πάρκινγκ νεκροταφείων

36 Λήψη απόφασης για την οργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Δήμο Πολυγύρου έτους 2014

37 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου – Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” – “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”

38 Παράταση σύμβασης για τη μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμου υλικού από το ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

39 Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

40 Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου και Προέδρου Δ.Σ.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/13-2-2014

41 2η Αναπομπή Προϋπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”

42 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων έργων ΕΣΠΑ

43 Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου” της υπ’ αρ. μελέτης 95/11 μελέτης-ΕΡΓΟΒΕ

44 Ενίσχυση ενδεών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/27-2-2014

45 Έγκριση ισολογισμού απολογισμού Δήμου Πολυγύρου οικονομικού Έτους 2011

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/4-3-2014

46 Χορήγηση νερού σε κτήμα ιδιοκτησίας Ι. Σγούρου για άρδευση

47 Αίτημα για στέγαση και παροχή ειδικού εξοπλισμού Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής

48 Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

49 Αποτελέσματα δημοπρασιών για την αποθήκη αρχείου Πολεοδομίας, του παραδοσιακού ξενώνα “ΑΓΝΑΝΤΙ” και του αναψυκτηρίου στη θέση “ΠΛΑΤΑΝΑ”

50 Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού στο Δημοτικό Στάδιο της ΔΕ Ορμύλιας

51 Κατανομή ΣΑΤΑ

52 Καθορισμός Συμβατικής αμοιβής της μελέτης Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής επεκτάσεων οικισμού Δ.Κ. Γαλάτιστας

53 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική μελέτη οδοποιίας για το έργο Οδός Γαλάτιστας – Τρίγλιας”

54 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική μελέτη οδοποιίας για το έργο Αγροτική Οδός Γαλαρινού προς Βασιλικά”

55 Έγκριση χορήγησης παράτασης του 3ου υποέργου Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης με κωδικό MIS 379479

56 Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ριζών”

57 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας

58 Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων

59 Λήψη απόφασης περί αιτήματος εργαζομένων στον ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ για διακανονισμό πληρωμής των δημοτικών τελών

60 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

61 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Αποτύπωση δρόμων και προσόψεων οικοδομικών τετραγώνων στις Καλύβες και στη Μεταμόρφωση”

62 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Αποτύπωση και σχεδίαση μηκοτομής συνδετήριου δρόμου οικισμού Βατοπεδίου – Μεταμόρφωση”

63 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Τοπογραφική Αποτύπωση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Πολυγύρου”

64 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2014

65 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

66 Εξέταση ενστάσεων για χρεώσεις ύδρευσης στη Δ.Κ. Γαλάτιστας

67 Εξέταση αίτησης δημότη της Δ.Κ. Γαλάτιστας για σύνδεση του αγροτεμαχίου του με το δίκτυο ύδρευσης

68 Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

69 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” με 500.000,00 €

70 Αποδοχή ποσού 37.123,03 € για πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και κατανομή

71 Λήψη απόφασης για υδροδότηση οικίας στην περιοχή “ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ” Πολυγύρου

72 Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2014

73 Αναμόρφωση προϋπολογισμού

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/31-3-2014

74 Λήψη απόφασης για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΑ» Βράσταμα Πολυγύρου

75 Λήψη απόφασης για υδροδότηση οικοπέδου εντός οικισμού στην περιοχή ΠΑΝΑΓΙΑ» Βράσταμα Πολυγύρου

76 Λήψη απόφασης για υδροδότηση οικοπέδου εντός οικισμού στην περιοχή “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Βράσταμα Πολυγύρου

77 Λήψη απόφασης για υδροδότηση οικοπέδου εντός οικισμού στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Βράσταμα Πολυγύρου

78 Υποβολή πρότασης στο πράσινο Ταμείο – χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 2014» για την μελέτη με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πολυγύρου»

79 Άδεια Τοποθέτησης πινακίδας Ρ72 εντός οικισμού Πολυγύρου

80 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδατικών αρδεύσεων έτους 2014

81 Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ

82 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) ή με δημοπρασία, έτους 2014

83 Σύμβαση για την μεταφορά του υπολείμματος ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

84 Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου

85 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

86 Εξέταση αίτησης δημότη της Δ.Κ. Πολυγύρου για σύνδεση της αποθήκης του με το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή “ΣΕΛΙΟ” Πολυγύρου

87 Εξέταση αίτησης δημότισσας της Δ.Κ. Γαλάτιστας για σύνδεση του αγροτεμαχίου της με το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή “ΚΑΝΕΛΙΑ” Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου

88 Εξέταση αίτησης της Α.Ε. ΟΛΙΒΕΛΛΑΣ για σύνδεση του εργοστασίου της με το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή “ΤΡΙΚΟΡΦΟ” Γερακινής Πολυγύρου

89 Εξέταση αίτησης δημότισσας για σύνδεση του αγροτεμαχίου της με το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή “ΜΕΛΑΔΙΚΑ” στις Καλύβες Πολυγύρου

90 Εξέταση αίτησης κατοίκων Καλυβών για ασφαλτόστρωση του πεζόδρομου που βρίσκεται πίσω από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στην περιοχή Καλύβες Πολυγύρου

91 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για την κατασκευή του έργου “Διαμόρφωση χώρων Νεκροταφείων Δ.Κ. Ορμύλιας”

92 Λήψη απόφασης για ανάθεση μελετών σε ιδιώτη μελετητή

93 Διαγραφές και τροποποιήσεις πιστώσεων στους ΚΑΕ προϋπολογισμού 2014

94 Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Δημοτικού Μεγάρου Πολυγύρου» αριθ. μελ. 557/1996

95 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας υδροδότησης επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή “ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ” στις Καλύβες Δήμου Πολυγύρου

96 Εξέταση αίτησης της Α.Ε. ΘΕΡΜΟΛΙΘ για σύνδεση του εργοστασίου της με το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή “ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ” Πολυγύρου, μόνο για οικιακή χρήση

97 Έγκριση 1ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου “ΕΞΑΘΕΣΙΟ ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών Γερακινής Δήμου Πολυγύρου”

98 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

99 Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου – Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρ. – Αντιδημάρχου κ. Δημητριάδη Χρ. και Υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παπασαραφιανού Γεωργίου

100 Εξέταση αίτησης ΔΕΑΣ Α.Ε. για σύνδεση με το τοπικό δίκτυο ύδρευσης της εταιρείας εμπορίας – επεξεργασίας – τυποποίησης ελιάς στις Καλύβες

101 Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2014-2015

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/11-04-2014

102 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2013 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/16-4-2014

103 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

104 Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του 2ου υποέργου «Αποκατάσταση Τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης «Αποκατάσταση Πέντε Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με MIS 375263

105 Έγκριση 2ου ΑΠΕ – 2ου ΠΚΝΤΜ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 02-11

106 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Έργα υποδομής στην επέκταση του οικισμού Καλυβών” με αριθ. 132-2008

107 Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΝΤΜ και του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11

108 Έγκριση παρατασης 1ης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11

109 Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜNE και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευές Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης» της υπ’ αρ. μελ. 53/2013 και παράταση

110 Επιχορηγήσεις τριών Εκκλησιαστικών Επιτροπών Τ.Κ. Ολύνθου – Δουμπιών – Ριζών

111 Έγκριση της έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου (31-3/1-4-2014)

112 Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, οικίας η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Παναγία» στον Πολύγυρο

113 Εξέταση αίτησης για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης αγροτεμαχίου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή “Άγιος Χριστόφορος” Πολυγύρου

114 Αποδοχή ποσού 55.943,08 € από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολ. Τροχονόμου

115 Τροποποίηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου»

116 Διαγραφές χρεών

117 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.N.E. του έργου «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας» και συμφωνία κάλυψης της μη επιλέξιμης δαπάνης από ιδίους πόρους του Δήμου

118 Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας»

119 Παραλαβή μελέτης «Μελέτη της αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου»

120 Εξέταση της υπ’ αριθμ. 23500/18-11-2013 αίτησης πολίτη για άδεια σύνδεσης του αγροτεμαχίου του στη θέση «Γκόρνιτσα» με το δίκτυο ύδρευσης

121 Αποδοχή 3ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ και κατανομή

122 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για ένταξη των τριτέκνων στο μειωμένο τιμολόγιο δημοτικών τελών των άλλων ευπαθών ομάδων

123 Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

124 Ενίσχυση ενδεών

125 Οργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της κήρυξης της Επανάστασης στη Χαλκιδική στις 1-6-2014

126 Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Πολυγύρου»

127 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

128 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας υδροδότησης Ξενοδοχειακού συγκροτήματος EUROTEL PRINCESS – Δούρος Άρης που βρίσκεται στις Καλύβες Δήμου Πολυγύρου

129 Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη για το έργο: Προσθήκη κατ’ επέκταση Γενικού Λυκείου Πολυγύρου» αρ. μελ.: 121/2012

130 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών οδών στην περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας» με αριθ. μελ. 44/2014

131 Παραλαβή μελέτης «ΜΠΕ αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Δ. Μαραθούσας» αρ. μελ 186/2010

132 Αποτελέσματα δημοπρασιών για την αποθήκη αρχείου Πολεοδομίας, του παραδοσιακού ξενώνα «ΑΓΝΑΝΤΙ» και του αναψυκτηρίου στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΑ» (εξ αναβολής)

133 Παραλαβή μελέτης «Υδραυλική μελέτη αντλιοστασίου Δ.Κ. Παλαιόχωρας»

134 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

135 Αποδοχή πίστωσης 90.600,00 € για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας και κατανομή αυτής

136 Δαπάνη φιλοξενίας τεχνικών ντοκιμαντέρ προβολής Πλατάνου (Μνημείο Φύσης) Γεροπλατάνου 300,00€

137 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αγροτική οδός Σανά- Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε. Χαλκιδικής)”

138 Επιχορήγηση AOΠ

139 Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών»

140 Αίτηση του Πλούσιου Κωνσταντίνου για σύνδεση οικοπέδου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Γαλάτιστας

141 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη”

142 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Κελλί -Ορμύλιας”

143 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 420-2013 απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με το πρόγραμμα Jessica για τον οδοφωτισμό του Δήμου

144 Διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης Νομικών Προσώπων Δήμου Πολυγύρου

145 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου – Δ.Κ. Ορμύλιας – Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου – Τ.Κ. Μαραθούσας – Τ.Κ. Κρήμνης – Τ.Κ. Βραστάμων – Οικισμός Πλανών – Τ.Κ. Βραστάμων», με αριθ. μελέτης 40/2012

146 Οργάνωση 6ου Φεστιβάλ Πολυγύρου

147 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

148 Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων» προϋπολ. 500.000

149 Εξέταση αιτήσεων πολιτών του οικισμού Ορμύλιας σχετικά με τα έργο: “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας “

150 Διαγραφη χρεών

151 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης οικόπεδου στην περιοχή Ψακούδια όπισθεν του ξενοδοχείου ‘Σερμύλη’ με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

152 Απολογισμός 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

153 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

154 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομίας 

155 Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τίτλο «Τέχνες και πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης».

156 Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων 22-25 Οκτωβρίου

157 Αξιοποίηση πομόνας στην περιοχή Αγίας Κυριακής στην Γαλάτιστα

158 Μείωση τελών πολίτη λόγω αναπηρίας

159 Διαγραφές ΤΑΠ – Ορμύλιας

160 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

161 Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μ.Π.Ε. Κατασκευής Φράγματος στη θέση ”ΚΕΡΑΜΙΔΑ” του Δ.Δ. Παλαιόχωρας» αρ. μελ.: 50/2010

162 Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μ.Π.Ε. Κατασκευής Φράγματος στη θεση ”ΚΛΕΦΤΗ ΒΡΥΣΗ” του Δ.Δ. Ριζών» αρ. μελ.: 53/2010

163 Διαγραφή χρεών ΤΑΠ Πολυγύρου 2012-2013

164 Εξέταση ενστάσεων πολιτών για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας, έτους 2011

165 Εξέταση ενστάσεων πολιτών για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας, έτους 2012

166 Εξέταση ενστάσεων πολιτών για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορμύλιας, έτους 2013

167 Εξέταση ενστάσεων πολιτών για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, έτους 2012

168 Εξέταση ενστάσεων πολιτών για χρεώσεις τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, έτους 2013

169 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Γαλαρινού

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/02-05-2014

170 Καθορισμός ειδικοτήτων των τριάντα (30) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

171 Αποδοχή παραίτησης αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας κ. Κων/νου Μπογδάνου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Σιμώνη -αντικατάστασή τους-

172 Κατανομή πολιτικής προστασίας για προμήθεια ειδών πυροπροστασίας (κατανομή υπολοίπου)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/06-05-2014

173 Έγκριση Πρακτικού συνάντησης αρχηγών και πρόγραμμα εμφανίσεων

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/26-05-2014

174 Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων

175 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 170-2014 απόφ. ΔΣ (Καθορισμός ειδικοτήτων των τριάντα (30) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/30-06-2014

176 Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 4ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό ”Ψακούδια” Δ. Ορμύλιας» της υπ’ αρ. μελέτης 241/06 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής

177 Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό ”ΡΙΖΩΝ” Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της υπ’ αρ. μελέτης 88/11 μελέτης ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής

178 Παραχώρηση σχολικών χώρων για Γιορτή Ελιάς στην Όλυνθο

179 Τοποθέτηση πινακίδας και κατασκευή ράμπας μπροστά από Φαρμακείο

180 Λήψη απόφασης για: α)Οριοθέτηση ρεμάτων οικισμού Ορμύλιας και β)Οριοθέτηση ρεμάτων οικισμού Ψακουδίων Δήμου Ορμύλια

181 Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στη Μεταμόρφωση για πλανόδιους μικροπωλητές στο πανηγύρι

182 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99) (δίμηνα)

183 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της κατασκήνωσης «Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης»

184 Έγκριση και ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της κατασκήνωσης “Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης”

185 Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

186 Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4250/2014 περί «Αξιολόγησης των Δημοτικών Υπαλλήλων»

187 Ψήφισμα -αίτημα προς τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, την Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και άλλων πόρων του ΥΠ. ΕΣ., την Κ.Ε.Δ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για την συνέχιση και χρηματοδότηση του προγράμματος ‘Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής Κ.Δ.Α.Π./Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α’.

188 Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση των γραφείων των υπηρεσιών Πολεοδομίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου να στεγαστεί η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικής

189 Διενέργειες για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπυρική προστασία κοινοτικών & προστατευτικών δασών Δήμου Πολυγύρου»

190 Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πολυγύρου στο ΟΤ 26 επί των οδών Τερτσέτη & Παπαγεωργάκη προς άρση της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την αρ. 125016/87 (ΦΕΚ 233/Δ’ /87) απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής

191 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας υδροδότησης εργοστασίου βρώσιμης ελιάς που βρίσκεται στην Γερακινή Δήμου Πολυγύρου-ΟΛΙΒΕΛΛΑΣ

192 Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 95/11 μελέτης – ΕΡΓΟΒΕ

193 Διαγραφή χρεών κατόπιν επανεξέτασης

194 Συζήτηση αιτήματος πολίτη Δ.Κ. Ορμύλιας για τροποποίηση μελέτης ανάπλασης του προ 1923 Οικισμού Ορμύλιας (μείωση ύψους δρόμου), καθώς πλημμυρίζει η οικία του σε κάθε νεροποντή

195 Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, κατά χρήση, στον Προοδευτικό Σύλλογο Ολύνθου

196 Αποδοχή και κατανομή 5ης και 6ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

197 Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικού stand και επιβολή τέλους διαφήμισης

198 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης αγροτεμαχίου στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Πολυγύρου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

199 Εξέταση αίτησης για άδεια σύνδεσης οικίας στην περιοχή «ΤΣΙΓΚΡΙΚΑ» Πολυγύρου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

200 Λήψη απόφασης για επεμβάσεις στο έργο «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» σχετικές με προσβασιμότητα των πολιτών στις ιδιοκτησίες τους

201 Εκτός έδρας μετακίνηση Δημάρχου για προώθηση θεμάτων του Δήμου

202 1) Έγκριση οριστικής μελέτης «Μελέτη εφαρμογής & τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου»2) Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του Δήμου Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2014

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/21-07-2014

203 Αποδοχή και κατανομή ποσού 41.500 ευρώ ΣΑΤΑ για επισκευές σχολικών κτιρίων

204 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Πολυγύρου

205 Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση σταυλικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 και του άρθρου 10 του Ν. 4235/14

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/05-08-2014

206 Αποδοχή και κατανομή ποσού 52.551 ευρώ ΣΑΤΑ για λειτουργικές δαπάνες

207 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 21-2014 απόφ του Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής από ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

208 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συστήματος Θέρμανσης κλιματισμού και εξαερισμού στο Δημοτικό Θέατρο»

209 Έκδοση εγγυητικής επιστολής στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το έργο: «Αποκατάσταση – βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης Πολυγύρου – Βραστάμων – και Σανών – ύδρευση Πολυγύρου

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/29-08-2014

210 Συμπληρωματική τροποποίηση Κανονισμού άρδευσης

211 Αποδοχή δωρεάς πολύτιμου λίθου από Στεργιούδη Πέτρο στο Δήμο Πολυγύρου

212 Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού Λατομικών περιοχών Ν.Χαλκιδικής

213 Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού

214 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Δήμου Πολυγύρου

215 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου

216 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου

217 Απόδοση από τον Δήμο Πολυγύρου ποσού 8.433,18 € στην Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πολυγύρου από εκμίσθωση σχολικών χωραφιών

218 Παραλαβή – Έγκριση της μελέτης «Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη για το έργο: Αποκατάσταση – Ενίσχυση Θεμελίωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου»

219 Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2014 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

220 Έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

221 Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων δήμου Πολυγύρου»

222 Έγκριση αίτησης για 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο

223 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Κελλί-Ορμύλια» αριθ. μελ. 70/2013

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/07-09-2014

224 Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ., Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

225 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Πολυγύρου στην Π.Ε.Δ.

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/22-09-2014

226 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014

227 Σύσταση επιτροπών για την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση και πώληση κινητών και ακινήτων Δήμου Πολυγύρου

228 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Kοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου «Κ.E.ΔH.ΠO.»

229 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού – Πολιτιστικού – Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου Δήμου Πολυγύρου με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

230 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου

231 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/ θμιας Εκπαίδευσης

232 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/ θμιας Εκπαίδευσης

233 Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου Πολυγύρου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Β. Χαλκιδικής

234 Εκλογή εκπροσώπου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

235 Ορισμός τριών μελών (με τους αναπληρωματικούς τους) του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας “ΔΟΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ” – Εταιρεία Εμφιάλωσης και Εμπορίας Μεταλλικού Νερού

236 Συγκρότηση επιτροπών άρθρου 41 ν. 1249/82 (αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών των ακινήτων Ν. Χαλκιδικής)

237 Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών

238 Ορισμός δύο (2) μελών της αντιπολίτευσης για την Εκτελεστική Επιτροπή (Πειθαρχική Διαδικασία του Συμβουλίου Υπαλλήλων)

239 Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πολυγύρου

240 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου»

241 Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου»

242 Εκποίηση κατασχεθέντων αιγοπροβάτων και ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής»

243 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

244 Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή φρεατίου απαγωγής ομβρίων στην περιοχή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΔΙΚΑ»

245 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό «Ψακούδια» Δ. Ορμύλιας»

246 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου»

247 Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου»

248 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου»

249 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων και Σανών»

250 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην περιοχή Δημαρχείου οικισμού Ορμύλιας»

251 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αριθ. μελ. 76/2011 και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελί – Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου»

252 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αριθ. μελ. 78/2011 και τίτλο: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη»

253 Επιβολή αιτήματος για έγκριση προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα προγράμματος LIFE RECLAIM

254 Καταλογισμός εξόδων κατεδάφισης κτίσματος στον Πολύγυρου

255 Έκδοση εγγυητικής επιστολής με τίτλο: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» με διάρκεια Αορίστου Χρόνου

256 Διαγραφή χρεών

257 Διαγραφή οφειλών από καταλογισμό λόγω τελικής δικαστικής απόφασης

258 Συμπληρωματικός Κανονισμός Άρδευσης – προστατευτικές διατάξεις χρήσης αρδευτικής γεώτρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΤΙΚΟ»

259 Εξέταση αίτησης δημότη για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του αγροτεμαχίου του, στην περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δήμου Πολυγύρου

260 Εξέταση αίτησης Βορδού Κωνσταντίνου για άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του αγροτεμαχίου του, στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» Δήμου Πολυγύρου

261 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για την σύνταξη Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης των έργων: α) «Ανάπλαση κεντρικής οδού Αγ. Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 80/2013 β) «Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Καλυβών του Δήμου

262 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και πληρωμή 400€ για παγκόσμιο συνέδριο Υγιών Πόλεων

263 Αποδοχή επιχορήγησης από το ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/21-10-2014

264 Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πολυγύρου για την κάλυψη δαπανών εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2014

265 Ενημέρωση για την δημοπρασία αιγοπροβάτων

266 Βράβευση μαθήτριας Ωδείου Πολυγύρου για το πρώτο βραβείο σε Διαγωνισμό Διεθνούς Θερινής Μουσικής Ακαδημίας

267 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ως προς την αύξηση (κατά μία) των ειδικών θέσεων των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πολυγύρου

268 Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Π.Κ.Μ. – Π.Ε.Χ για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4071/2012

269 Εξέταση εισήγησης για την επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 67/2013

270 Ορισμός εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

271 Εξέταση αίτησης της «Ανακυκλωτικής Γαλάτιστας Ι.Κ.Ε.» για αγορά άχρηστου υλικού (σίδερο) από τον Δήμο Πολυγύρου

272 Εξέταση αίτησης πολίτη για διαγραφή προστίμου

273 Παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή εγγράφων δανειακής σύμβασης

274 Οριστική ένταξη πράξης «Οδηγός Πόλης Δ. Πολυγύρου» και αποδοχή των όρων στο Σύμφωνο Αποδοχής και τροποποίηση προϋπολογισμού

275 Επιχορήγηση ποσού 216.000,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Μορφωτικό – Πολιτιστικό – Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δημου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»”

276 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή φρεατίου απαγωγής όμβριων στην περιοχή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΔΙΚΑ»

277 Έγκριση 3ης Κατανομής ΣΑΤΑ

278 Συνέχιση της επίβλεψης από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Πολυγύρου μέχρι τη λήξη της σύμβασης με τον πάροχο των υπηρεσιών ταφής αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου

279 Αίτηση για έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου»

280 Εξέταση αίτησης κατοίκου Πολυγύρου για άδεια σύνδεσης ύδρευσης της αποθήκης του στην περιοχή «ΚΑΖΑΝΑ-ΤΣΙΓΚΡΙΚΑ» με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

281 Εξέταση αίτησης κατοίκου Ταξιάρχη για άδεια σύνδεσης ύδρευσης του κτίσματός του στην περιοχή «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

282 Στέγαση υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολεοδομίας – και αρχείων Πολεοδομίας – Δήμου Πολυγύρου

283 Αλλαγή γραφείου εξυπηρέτησης ΔΕΗ Κοινότητας Μαραθούσας και Τ.Κ. Κρήμνης

284 Πεζοδρόμηση δρόμου στην Γαλάτιστα

285 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την υποβολή προτάσεων πράξεων ένταξης και χρηματοδότησης Δήμου Πολυγύρου στο πλαίσιο των μέτρων 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και 322: «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Π.Α.Α. 2007-2013

286 Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Φιλοζωικό Σωματείο «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ»

287 Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

288 Εκλογή ενός εκπροσώπου στο διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

289 Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) Θεματική περιοχή GR 03-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πολυγύρου στο πρόγραμμα

290 Διαγραφή χρεών

291 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

292 Αποδοχή ένταξης Γηροκομείου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

293 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Γηροκομείου κ.λ.π.)

294 Καθορισμός αμοιβών Δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3852/2010

295 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

296 Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/31-11-2014

297 Συγκρότηση και ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Πολυγύρου

298 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου»

299 Κατανομή ΣΑΤΑ

300 Δημοπράτηση αιγοπροβάτων

301 Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πολυγύρου

302 Καθορισμός και συγκρότηση της Επιτροπής για το πρακτικό Κλήρωσης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων για την οριστική και προσωρινή παραλαβή των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008

303 Εξέταση αίτησης για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου»

304 Εξέταση αίτησης για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και όμβριων σε τμήματα Δ.Δ. Αγίου Προδρόμου»

305 Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης δασικής αντιπυρικής Οδού ΞΕΝΗ ΡΑΧΗ- ΤΣΟΥΚΑ στο Κοινοτικό Δάσος Δουμπιών»

306 Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση παροχών ύδρευσης – άρδευσης της Δ.Κ. Ορμύλιας

307 Αποδοχή εκτάσεων από ιδιώτες για ανόρυξη γεωτρήσεων

308 Μειώσεις – Διαγραφές βεβαιωθέντων δικαιωμάτων ύδρευσης Δ.Κ. Ορμύλιας

309 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015

310 Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξεύρεση ανοιχτού χώρου στάθμευσης οχημάτων προς ενοικίαση από το Δήμο στην Τοπική Κοινότητα Ριζών

311 Πρόσθετη πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99)

312 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χωραφιού στη θέση «ΑΝΩ ΚΥΒΕΛΗ» στην Δ.Ε. Ορμύλιας

313 Αναπροσαρμογή τελών κοινόχρηστων χώρων

314 Επιχορήγηση συλλόγου

315 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

316 Εξέταση αίτησης κατοίκου Ταξιάρχη για την τοποθέτηση ξύλων στο χώρο του κοινοτικού Πάρκινγκ

317 Εξέταση αίτησης για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο»

318 Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμορφώσεις

319 Άνοιγμα λογαριασμού ΟΨΕΩΣ στην EUROBANK για την αποπληρωμή λογαριασμών οφειλετών

320 Γνωμοδότηση για αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ), ισχύος 18MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΚΑΝΟΣ ΕΠΕ» στον Πολύγυρο

321 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία Πολυγύρου»

322 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/11-11-2014

323 Αποδοχή ποσού 56.027,12 € από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολ. Τροχονόμου β΄ εξαμήνου 2014

324 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πολυγύρου στον Τουριστικό Οργανισμό Προβολής και marketing Νομού Χαλκιδικής

325 Αίτηση για παραχώρηση χώρου 15 τ.μ. από τη DIGEA για έναρξη ψηφιακής εκπομπής στη Χαλκιδική

326 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης Δημάρχου

327 Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων (θεομηνίες)

328 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού

329 Λήψη απόφασης για ένταξη μελέτης σύνδεσης Θεσσαλονίκης με Παλαιόχωρα-Αρναία-Ιερισσό-Ουρανούπολη στην ήδη υπάρχουσα μελέτη σύνδεσης Εγνατίας οδού με την Χαλκιδική (Κωδικός έργου ΣΑΜ 071/3/2006 ΣΜΟ 7130025)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/14-11-2015

330 Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Πολυγύρου

331 Παραλαβή μελέτης: Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» με αρ. μελέτης 48/2014331

332 Έγκριση αίτησης αναδόχου για χορήγηση 2η παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας με αρ. μελ. 39/2011

333 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση τοιχίου αντιστήριξης»

334 Αποδοχή δωρεάς φωτιστικού δρόμου από δημότη

335 Αποδοχή ανταλλαγής εκτάσεων στον Αγ. Πρόδρομο και ορισμό επιτροπής του άρθρου 186

336 Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών «ΠΝΟΗ»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/02-12-2014

337 Αποδοχή κυριότητας Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου

338 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 74/2014-απόφασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ για έκδοση εγγυητικής επιστολής

339 Αποδοχή εκτάσεων για ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης

340 Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος ποσού σε υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.

341 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Δ.Κ. Γαλάτιστας»

342 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Έργα υποδομής κεντρικών οδών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»

343 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Έργα υποδομής κεντρικής οδού Τ.Κ. Γεροπλατάνου»

344 Απόδοση ποσοστού εισπραχθέντος ημερησίου τέλους Λαϊκών Αγορών

345 Λήψη απόφασης για μειώσεις τελών ύδρευσης

346 Αίτηση παράτασης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα δήμου Πολυγύρου»

347 Έγκριση και παραλαβή της: «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ολύνθου» Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής με αριθ. Μελέτης 49/2014

348 Έγκριση και παραλαβή της: «Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης σχεδίου οικισμού Γαλάτιστας» Δήμου Πολυγύρου» Π.Ε. Χαλκιδικής με αριθ. Μελέτης 17/2013

349 Λήψη απόφασης διάθεσης διδακτηρίων Δήμου Πολυγύρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

350 Έγκριση και παραλαβή της: «Υδραυλικής Μελέτης για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από Ε.Ε.Λ. και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Τ.Κ. Ολύνθου» Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής με αριθ. μελέτης 33/2013

351 Ορισμός μελών επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων

352 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Πολυγύρου»

353 Αποδοχή της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ-571 του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δ. Πολυγύρου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου»

354 Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για το έτος 2014 λόγω της αποδοχής της πράξης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ-571 του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών του Δ. Πολυγύρου»

355 Παραχώρηση του κτιρίου του Πρώην «Σπίτι Παιδιού Γεροπλάτανου» για χρήση στον ΑΕΣ Γεροπλατάνου, εκτός από τους χώρους που κάνει χρήση το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

356 Αποδοχή 9ης εντολής ΣΑΤΑ 2014 (9ο-10ο ΔΩΔΕΚΑΤΗΜΟΡΙΟ) και κατανομή

357 Ορισμός εκπροσώπου (δημότη Πολυγύρου) στο Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Στέφανου Αθαν. Κότσιανου και Καίτης Στέφανου Κότσιανου»

358 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» οικ. Έτους 2015

359 Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης α)στην περιοχή Γυμνασίου – Γ. Λυκείου Πολυγύρου και β) στο παρκινγκ έναντι Σούπερ- Μάρκετ ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (πρώην ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ)

360 Έγκριση και παραλαβή της «Μελέτης Π.Ε. εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βάβδου Δ.Ε. Ανθεμούντα» Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής με αριθ. μελέτης 51/2014

361 Έγκριση και παραλαβή της «Μελέτης Π.Ε. εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Δουμπιών Δ.Ε. Ανθεμούντα» Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής με αριθ. μελέτης 52/2014

362 Αίτηση για λύση μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και εταιρίας «Νίκος Παπαδόπουλος- Χρηστάκης Χίλα Ο.Ε.»

363 Ίδρυση νέας ενορίας Πολυγύρου (περιοχή «ΛΟΥΚΙ»)

364 Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του μέτρου 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Γεωργίας»

365 Αποδοχή ποσού 60.000,00 € για πρόγραμμα θεομηνιών και κατανομή

366 Προμήθεια δύο ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/22-12-2014

367 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99) (δίμηνα)

368 Λήψη απόφαση χωροθέτησης του έργου: «Χώρου Υποδοχής Κινητών μονάδων για την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής» σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, έκτασης 11.125 τ.μ. στην περιοχή “ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΛΑΚΚΑ”

369 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – οριστικής παραλαβής του Έργου με τίτλο «Προστασία Χωματερών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 22/2001

370 Διαβίβαση της από 21-11-2014 ένστασης του κ. Γεωργίου Ρούτση, αναδόχου του έργου «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παλαιόχωρας»

371 Αγορά αυτοκινήτου για Δήμαρχο και τροποποίηση προϋπολογισμού

372 Διαβίβαση αιτήσεως για έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις & επισκευές – αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου» της υπ’ αρ. μελέτης 02/11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

373 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη του έργου: “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας»

374 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Πολυγύρου 2015»

375 Ανταλλαγή εκτάσεως στην Τ.Κ. Βάβδου

376 Μίσθωση αγροτικών ακινήτων

377 Εξέταση αίτησης κατοίκου Ταξιάρχη για άδεια σύνδεσης της (εκτός σχεδίου) κατοικίας του με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης

378 Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015

379 Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου Πολυγύρου

380 Ψηφιακή υπογραφή στις υπηρεσίες του δήμου Πολυγύρου: α) Ορισμός κατόχων ηλεκτρονικού κλειδιού, β) Προμήθεια usb tokens και ανάθεση σε προμηθευτή

381 Οργάνωση εκδηλώσεων – Δεκέμβριος 2014

382 Οργάνωση προγράμματος για νέους με τίτλο «Τέχνες και Πολιτισμός – σημείο συνάντησης των νέων της Ευρώπης»

383 Επανεξέταση θέματος μετονομασίας οδού Δ.Κ. Πολυγύρου για την εκατονταετηρίδα από την απελευθέρωση της Χαλκιδικής

384 Καθορισμός θέσεων υπαίθριου – στάσιμου εμπορίου

385 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2015

386 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση κατασκευών στην οδό Καραγκάνη»

387 Αποδοχή 10ης εντολής ΣΑΤΑ ποσού 29.675,00 € και κατανομή

388 Εισήγηση για την επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο «Βελτίωση της κινητικότητας και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος εντός οικισμού Γεροπλατάνου του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 18/2013

389 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Γαλαρινού του Δήμου Πολυγύρου»

390 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ορμύλιας», Αναδόχου Κ/ξίας «Καλαμακίδης Γ. Μαριάς Μ.» (αριθ. Μελ. 5/2011)

391 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό Καλυβών» και αρ. μελ. 53/2014

392 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωφυσική Μελέτη για τη νέα γεώτρηση και αγωγό μεταφοράς νερού Δ.Ε. Πολυγύρου περιοχής «ΜΑΡΙΑΝΑ» και αρ. μελ. 74/2014

393 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης τεσσάρων μελετών που αφορούν τμήμα του Δημοτικού σχολείου και Τμήμα του Νηπιαγωγείου Ολύνθου

394 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί – Ορμύλια Δ. Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 76/2011

395 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αγροτική οδός Ταξιάρχη» με αριθ. μελ. 78/2011

396 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» με αριθ. μελ. 124/2010

397 Τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης στην κεντρική οδό Γαλάτιστας στην περιοχή του 12-θέσιου Δημοτικού Σχολείου

398 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων Δ.Κ. Ορμύλιας»

399 Ορισμός επιτροπής (σύμφωνα με τα πρακτικά κλήρωσης) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Σανών»

400 Έγκριση και παραλαβή : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Σανών Δήμου Πολυγύρου (προμήθεια εξοπλισμού) με αριθ. μελ. 85/2014

401 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη για την αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στην θέση «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ» και αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό Καλυβών» και αρ. μελ. 60/201

402 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου»

403 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου»

404 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Πολυγύρου»

405 Παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής οδού Αγ. Προδρόμου Δήμου Πολυγύρου» με απ. μελ. 80/2013

406 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας κ. Δημάρχου

407 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.N.E. του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Παλαιόκαστρο»