Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/2-1-2011

1 Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/10-1-2011

2 Παραίτηση των πρώην δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Παπαθανασίου Γεωργίου και Βατζόλα Χρήστου από την προεδρία και την συμμετοχή τους αντίστοιχα στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ”

3 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 30.000,00 € για την εκτέλεση έργου με τίτλο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου Ζερβοχωρίων”

4 Διευθέτηση θέματος απλήρωτων συμβασιούχων Δήμου Πολυγύρου

5 Αλλαγή χώρου συνεδρίασης του Δ.Σ. Πολυγύρου

6 Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011

7 Εκτέλεση του Προϋπολογισμού εξόδων μέχρι την 31η Μαρτίου 2011

8 Σύσταση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ

9 Αντικατάσταση μελών σε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/19-1-2011

10 Αναβάθμιση καταστήματος ΕΛΤΑ Ορμύλιας

11 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας ζώων ή πτηνών εν ζωή που σφάζονται υποχρεωτικά λόγω προσβολής τους από λοιμώδη νοσήματα

12 Σύσταση επιτροπής για χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού-παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη

13 Συζήτηση για το Νομοσχέδιο με την επωνυμία “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις που κατατέθηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος στην Βουλή

14 Αίτημα για τη μετάταξη Προσωπικού στον Δήμο Πολυγύρου

15 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση τμήματος της οδού Παπαδιαμάντη” με αρ. μελ. 127/2007

16 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Αντιπλημμυρική προστασία Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου” με αρ. μελ. 213/2004

17 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή τμήματος των οδών Χάψα και Μ. Αλεξάνδρου” με αρ. μελ. 128/2007

18 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση γηπέδου Παλαιοκάστρου (Αποπεράτωση)” με αρ. μελ. 44/2000

19 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου” με αρ. μελ. 191/2006

20 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα υποδομής στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου Πολυγύρου” με αρ. μελ. 102/2007

21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα ύδρευσης Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. 45/2000

22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στο Δ.Δ. Ταξιάρχη” με αρ. μελ. 202/2008

23 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση τσιμεντοδρόμων” με αρ. μελ. 134/2008

24 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και αποδυτηρίων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Δ.Δ. Γαλάτιστας του Δήμου Ανθεμούντα

25 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη” με αρ. μελ. 8/2009

26 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Βραστάμων” με αριθ. μελ. 276/09

27 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών” με αριθ. μελ. 132/08

28 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πάρκου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου έμπροσθεν αποθηκών Καλυβών” με αρ. μελ. 246/2009

29 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ13 στη διασταύρωση Χ. Τρικούπη και Δημάρχου Αθ. Καραγκάνη

30 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας του δήμου να υδροδοτήσει επιχείρηση “Παραγωγής και εμπορίας Μπετον-Εμπορίας Σιδήρου-Οικοδομικών Υλικών” στο 8ο χλμ. Μ. Παναγίας – Πυργαδικίων, στα Πλανά

31 Έγκριση μελέτης προσωρινής σήμανσης για την δημιουργία δακτυλίου οπτικών ινών από τον ΟΤΕ παράλληλα με τον άξονα του οδοστρώματος, Α) από την διασταύρωση Κωνσταντινουπόλεως με Γ. Σεφέρη και μέχρι την διασταύρωση Ακάνθου με Δικαιοσύνης, στον Πολύγυρο

32 Έγκριση μελέτης προσωρινής σήμανσης για την δημιουργία δακτυλίου οπτικών ινών από τον ΟΤΕ παράλληλα με τον άξονα του οδοστρώματος, από την παιδική χαρά στην οδό Σιθωνίας έως την διασταύρωση με μη διανοιγμένο τμήμα της Γ. Δροσίνη

33 Χορήγηση βεβαίωσης από το Δήμο για δυνατότητα αποκομιδής στερεών αποβλήτων ξενοδοχείου κλασικού τύπου συνολικής δυναμικότητας 25 κλινών στον Ταξιάρχη, θέση Μπάρα

34 Χορήγηση βεβαίωσης από το Δήμο για δυνατότητα υδροδότησης ξενοδοχείου κλασικού τύπου συνολικής δυναμικότητας 25 κλινών στον Ταξιάρχη, θέση Μπάρα

35 Επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες που συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., των οποίων οι αρμοδιότητες περιήλθαν στο δήμο Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/1-2-2011

36 Συγκρότηση επιτροπών άρθρου 41 ν. 1249/82 (αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών των ακινήτων Ν. Χαλκιδικής)

37 Επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες που συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., των οποίων οι αρμοδιότητες περιήλθαν στο δήμο Πολυγύρου

38 Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

39 Εκμίσθωση από το Δήμο Πολυγύρου Καλλιεργήσιμης γης

40 Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μελών ΑΝΕΤΧΑ με θέμα: “Τροποποίηση του άρθρου 3 “σκοποί” του καταστατικού της εταιρείας”

41 Διοίκηση ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2ης Δ.Ε. Χαλκιδικής

42 Ορισμός εκπροσώπου για την υπόδειξη των κτηνοτροφικών μονάδων στις Δημοτικές ενότητες Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων

43 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Β. Χαλκιδικής

44 Συνεγκατάσταση σε σταθμό κινητής τηλεφωνίας

45 Ανεπάρκεια των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής προς την Πρωτεύουσα

46 Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009

47 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 20 παρ. 4 Ν. 2738/99)

48 Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στο Π.Κ.Μ., Κώδικας Προτεραιότητας 59-“Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, (ΟΤΑ)”

49 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

50 Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων, που παραχωρούνται για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων με δημοπρασία

51 Έγκριση προϋπολογισμού ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2ης ΔΕ Χαλκιδικής για το έτος 2011

52 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟ.Δ.Σ.Α 2ης ΔΕ Χαλκιδικής

53 Συμμετοχή των Δήμων στην Απογραφή Κτιρίων & Πληθυσμού- Κατοικιών 2011

54 Παραλαβή μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακή μελέτη Πολυγύρου”

55 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Έργα υποδομής στο Δ.Δ. Βραστάμων” με αριθ. μελ. 207/09

56 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Έργα υποδομής στο Δ.Δ. Βραστάμων” με αριθ. μελ. 207/09

57 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο Δ.Δ. Ταξιάρχη” με αρ. μελ. 8/2009

58 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Δ. Βραστάμων” με αρ. μελ. 135/2008

59 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Περίφραξη αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Δ. Βραστάμων” με αρ. μελ. 127/2007

60 Παραχώρηση έκτασης για την εγκατάσταση υπαίθριας ψηφιακής μονάδας στην περιοχή “Πατελιδά” του Δήμου Πολυγύρου

61 Προτάσεις για τοποθέτηση πινακίδας Ρ13, φυσικών εμποδίων (κολωνάκια), μπάρας, καθρέπτη ασφάλειας κυκλοφορίας και παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο “Μαρέλια” στον Πολύγυρο

62 Τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 στην είσοδο παρόδιας ιδιοκτησίας στην οδό Χ.  Τρικούπη στον Πολύγυρο

63 Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader

64 Χορήγηση βεβαίωσης από το Δήμο για δυνατότητα αποκομιδής στερεών αποβλήτων ξενοδοχείου κλασικού τύπου συνολικής δυναμικότητας 25 κλινών στον Ταξιάρχη, θέση Μπάρα

65 Χορήγηση βεβαίωσης από το Δήμο για δυνατότητα υδροδότησης ξενοδοχείου κλασικού τύπου συνολικής δυναμικότητας 25 κλινών στον Ταξιάρχη, θέση Μπάρα

66 Χορήγηση βεβαίωσης από τον Δήμο για αδυναμία σύνδεσης του εργοστασίου πλαστικών φιαλών στις Καλύβες με το δίκτυο ύδρευσης

67 Παραλαβή μελέτης του έργου: “Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο” στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δ. Πολυγύρου στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Κωδικός 29 Προτεραιότητας “Ολοκληρωμένες Αστικές παρεμβάσεις Ευρείας Κλίμακας”

68 Έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Πολυγύρου ως πιστοποιημένου με διαχειριστική επάρκεια φορέα με το Δήμο Αριστοτέλη για την υποβολή προς έγκριση και υλοποίηση των έργων “Υπαίθριο Θέατρο στο Δ.Δ. Ολυμπιάδος” και “Κατασκευή Αμφιθεάτρου με περιστύλιο και Βιβλιοθήκης με αναψυκτήριο στο Δ.Δ. Ολυμπιάδος” στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 8934/22-12-2010 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 7-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ- Κωδικός Προτεραιότητας 59- Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών, του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013

69 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου ως πιστοποιημένου με διαχειριστική επάρκεια φορέα με το Δήμο Αριστοτέλη για την υποβολή προς έγκριση και υλοποίηση του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αμμουλιανής” στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 7092/04-10-2010 Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Κ.Μ. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 7-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ- Κωδικός Προτεραιότητας 61- Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση, του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/25-2-2011

70 Γνωμοδότηση επί της 1402/2011 δήλωση – αίτηση

71 Έγκριση & ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολυγύρου (ΔΗ.ΚΕ.ΠΟ)

72 Πρόγραμμα διετούς δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολυγύρου ΔΗ.ΚΕ.ΠΟ. 1/1/2011 έως 28/2/2011

73 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της διαφημιστικής προβολής του Δήμου

74 Καθορισμός δικαιώματος βοσκής 2011

75 Πρόταση ανακατανομής ΥΠΕΣΔΑ 53.441,59

76 Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Πολυγύρου ως μέλη επιτροπών ΦΟ.Δ.Σ.Α.

77 Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών έργων “Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Παλαιόχωρας” αρ. μελ. 16/2008

78 Προτάσεις συνεργασίας από ΑΝΕΤΧΑ προς Δήμο Πολυγύρου, για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Πολυγύρου”

79 Σύσταση επιτροπών για την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση και πώληση κινητών και ακινήτων Δήμου Πολυγύρου

80 Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7– Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 75- Υποδομές Εκπαίδευσης (“ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ”)

81 Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7– Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κωδικός Προτεραιότητας 53- Πρόληψη κινδύνων (“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ”)

82 Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής

83 Παραχώρηση αγροτικής αποθήκης (εμβαδό 420 τ.μ.) που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ολύνθου από το Δήμο στο Κέντρο UNESCO “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” -“ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ”, προκειμένου να δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο για να υποβληθεί πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής

84 Παραχώρηση έκτασης 1,5 στρ που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ορμύλιας από το Δήμο στον Φιλόπτωχο Σύλλογο “Η ΑΓΑΠΗ” με έδρα την Ορμύλια, προκειμένου να δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο για να υποβληθεί πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής

85 Υποβολή στο LEADER του έργου με τίτλο “Αναπλάσεις στην Ορμύλια”

86 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ.1 Ν.3852/2010)

87 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 10/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας και 3/2011 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης

88 Επιλογή προσώπου ως Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης

89 Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πολυγύρου

90 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου

91 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πολυγύρου

92 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης

93 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης

94 Κατάργηση (κλείσιμο) Χ.Α.Δ.Α. Ορμύλιας

95 Ρύθμιση θεμάτων Στερεών Αποβλήτων

96 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (STOP) στην διασταύρωση της Πατρ. Ιακώβου και Σιθωνίας

97 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην πάροδο της οδού Κων/πόλεως

98 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην είσοδο παρόδιας ιδιοκτησίας στην οδό Αριστείδου 17 και στην οδό Παύλου Μελά

99 Σύσταση επιτροπής καταστροφής – εκποίησης άχρηστων υλικών

100 Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο υπόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος Βραστάμων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό

101 Διάλυση σύμβασης του έργου “Έργα υποδομής στα Πλανά”

102 Παράταση μισθώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας α) για στάθμευση αυτοκινήτων (παρκινγκ) και β) μίσθωση αίθουσας τελετών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

103 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή «Καλόγερου Λάκκος” στην Παραλία Τρίκορφου Γερακινής

104 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή «Σμίξη” της Τοπικής Κοινότητας Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου

105 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2011

106 Ορισμός επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος για δημοτικές εκτάσεις που προσκυρώνονται σε ιδιοκτησίες

107 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού με τίτλο “Έργα υποδομής και ασφαλτοστρώσεις επί της οδού Πλάτωνος”

108 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες”

109 Επιχορήγηση από τον Δήμο Πολυγύρου στα Νομικά Πρόσωπα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

110 Επιχορήγηση του Συλλόγου Ψυχαγωγίας και Συσπείρωσης Γυναικών Πολυγύρου από τον Δήμο Πολυγύρου

111 Ενίσχυση Ενδεών

112 Αίτηση δημότη για σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του ποιμνιοστασίου-αλμεκτηρίου-αποθήκης του που βρίσκεται στην θέση “Αμυγδαλιά” περιοχής του Δήμου Πολυγύρου

113 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης Πολυγύρου

114 Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό “Δυναμική Πορεία στην Αυτοδιοίκηση”

115 Ορισμός ομάδας διαχείρισης έργου ΟΔΕ για τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ.

116 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ

117 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Kοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου “Κ.E.ΔH.ΠO.”

118 Ορισμός Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

119 Ορισμός Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

120 Ορισμός Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/21-3-2011

121 Επαναπροσδιορισμός της κατά τόπου αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου Πολυγύρου, Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου και Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

122 Έγκριση Π.Σ. του Δήμου Πολυγύρου ως πιστοποιημένου με διαχειριστική επάρκεια Φορέα με το Δήμο Αριστοτέλη για την υποβολή προς έγκριση και υλοποίηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ” στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ.: Οικ. 182583 / Π72 /08-10-2010 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΠΠΕΡΑΑ, άξονας προτεραιότητας 2 “Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων” του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας Και Κλιματικής Αλλαγής, Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 46 “Επεξεργασία Νερού (Λύματα)”

123 Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πολυγύρου

124 Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΡΕΑΑ του ΥΠΕΚΑ (Μέτρο 2.9) για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου

125 Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΡΕΑΑ του ΥΠΕΚΑ (Μέτρο 2.9) για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πολυγύρου και Καλυβών Δήμου Πολυγύρου. Προϋπολογισμός 26.279.236€

126 Υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης – Μέτρο μικρών Βιολογικών με τον τίτλο Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου, Προϋπολογισμού 4.487.884€

127 Παραχώρηση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου στον Α.Σ. “ΟΛΥΝΘΟΣ” Ολύνθου για εικοσιπέντε (25) έτη για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και κατασκευή αποδυτηρίων

128 Πρόταση για παραχώρηση αγροτικής αποθήκης (εμβαδό 420 τ.μ.), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ολύνθου από το Δήμο στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ή στο Σύλλογο Γυναικών Ολύνθου, προκειμένου να δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέντρο για να υποβληθεί πρόταση στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της προσέγγισης Leader” Νομού Χαλκιδικής

129 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957

130 Αποδοχή από την ΠΕΧ του εξοπλισμού & μεταβίβαση τηλεφωνικών συνδέσεων του έργου προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής

131 Πρόταση τροποποίησης της 37/2011 απόφασης του Δ.Σ με θέμα “Επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στους πολίτες που συναλλάσσονται με πρώην υπηρεσίες της Ν.Α.Χ., των οποίων οι αρμοδιότητες περιήλθαν στο δήμο Πολυγύρου”

132 Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου “Διαμόρφωση πλατείας Ριζών”

133 Παράταση μίσθωσης του ακινήτου “Εκθεσιακό Κέντρο Πολυγύρου” στις Καλύβες

134 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου”

135 Αίτημα παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

136 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

137 Έγκριση διετούς Σχεδίου δράσης της ΣΕΡΜΥΛΗ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ορμύλιας)

138 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης από το Δήμο Πολυγύρου εκτάσεων που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες Σανών και Δουμπιών

139 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

140 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην ATE για την καταβολή των μισθολογικών αμοιβών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

141 Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της λιστερίωσης των αιγών

142 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στην εκστρατεία ECOMOBILITY

143 Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου 2011

144 Ενίσχυση ενδεών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7/29-3-2011

145 Διόρθωση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 30.000,00 € για την εκτέλεση έργου με τίτλο: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου Ζερβοχωρίων”

146 Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταμόρφωσης

147 Ενίσχυση ενδεών

148 Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπής σταυλισμών

149 Εκλογή εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

150 Παράταση μίσθωσης του ακινήτου “Εκθεσιακό Κέντρο Πολυγύρου” στις Καλύβες

151 Αίτημα παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής

152 Τοποθέτηση πινακίδων και καθρεπτών στις εισόδους του συγκροτήματος “Μολυβδόπυργος” στην Γερακινή

153 Κατανομή πιστώσεων σε σχολικές μονάδες

154 Ψήφιση του Οργαν. Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου

155 Έγκριση απόσπασης της υπαλλήλου Θεοδοσιάδου Ιωάννας από τον δήμο Πολυγύρου στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής

156 Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα α) “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” και β) παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του, για να υποβάλει την παρούσα αίτηση και να υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας τον φορέα με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

157 Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2011

158 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας του Δήμου να υδροδοτήσει εργοστάσιο επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

159 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957

160 Ηλεκτροδότηση Καλογήρου λάκκος

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/8-4-2011

161 “Καθορισμός απαιτούμενου προσωπικού και χρόνου απασχόλησης για κάλυψη παροδικών αναγκών για χρονικό διάστημα μέχρι και οκτώ μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών”

162 Αίτηση του εκτελεστή της διαθήκης “Στέφανου Κότσιανου” κ. Ν. Βασιλάκη και του “Συλλόγου φίλων των ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου”

163 Δημιουργία νέων παροχών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου

164 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

165 Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για παραγωγό

166 Αιτήσεις χορήγησης παροχής άρδευσης σε ελαιώνες Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας 

167 Αίτηση για ανανέωση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου

168 Συμμετοχή Δήμου Πολυγύρου σε διοργάνωση συναυλίας

169 Αντικατάσταση μελών σχολικών επιτροπών

170 Αίτηση χορήγησης παροχής ύδρευσης σε υπό ανέγερση κατοικία στην περιοχή “Τρίκορφο” Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας

171 Απογραφή περιουσίας Δήμου Πολυγύρου – Ισολογισμός έναρξης 01.01.2011

172 Ορισμός δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές: α) του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980, για την παραλαβή εργασιών και μεταφορών, β) των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/1985 και 16 του Π.Δ. 171/1987, για την παραλαβή μεγάλων έργων, γ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €

173 Γνωμοδότηση Δ.Σ. που αφορά στην οριοθέτηση του Ολύνθιου ποταμού

174 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Προδρόμου”

175 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στα Δ.Δ. (του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων) – Αριθ. Μελ. 62/2010”

176 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)- Αριθ. Μελ. 39/2010”

177 Έγκριση Β’ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: “Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας οδού στην περιοχή Έξι Βρύσες Πολυγύρου”

178 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 79.251,45 από το ΥΠ.ΕΣ.

179 Διοργάνωση 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκιδικής

180 Κατανομή πιστώσεων σε σχολικές μονάδες 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/18-4-2011

181 Ορισμός Δ.Σ. ως νόμιμου εκπροσώπου για παραλαβή επιταγής έργου: “Ολοκλήρωση κερκίδων γηπέδου Δ.Δ. Ολύνθου”

182 Ορισμός Δ.Σ. ως νόμιμου εκπροσώπου στο κέντρο πρόληψης για τα Ναρκωτικά ΠΝΟΗ

183 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή “Υποσταθμός ΔΕΗ-Διασταύρωση Βάβδου” της Τοπικής Κοινότητας Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου

184 Αίτηση για παραχώρηση χώρου εγκατάστασης Λούνα-Παρκ, στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου Πολυγύρου

185 Απόφαση Δ.Σ. επί της, από 21-3-2011, αίτησης  για οικονομικό συμβιβασμό

186 Υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων του Δήμου Πολυγύρου

187 Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους αγροτικής οδοποιίας

188 Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση – Εναρμόνιση – Προσαρμογή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και μη, στα πλαίσια του Ν. 3852/10

189 Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση – Εναρμόνιση – Προσαρμογή τελών Ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης στα πλαίσια του Ν. 3852/10

190 Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση – Εναρμόνιση – Προσαρμογή τελών καθαριότητας – φωτισμού στα πλαίσια του Ν. 3852/10

191 Λήψη απόφασης για την Ενοποίηση Κανονισμού Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

192 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορήγηση από τον Δήμο Πολυγύρου στα Νομικά Πρόσωπα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

193 Οργάνωση και κάλυψη δαπάνης δεξίωσης στα πλαίσια του εορτασμού της Επανάστασης στην Χαλκιδική

194 Μεταφορά θέσης περιπτέρου στην Ορμύλια

195 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε τμήματα της τοπικής Κοινότητας Αγ. Προδρόμου” αρ. μελ. 353/2004

196 Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με καντίνα

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/18.04.2011

197 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πολυγύρου έτους 2011

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/9-5-2011

198 Έγκριση εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Προέδρου του Δ.Σ. Πολυγύρου

199 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

200 Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

201 Αποζημίωση εισπρακτόρων λόγω απασχόλησης εκτός έδρας ή γραφείου

202 Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

203 Άδεια κατασκευής ράμπας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

204 Ψήφισμα Δ.Σ. για Δασικούς Χάρτες

205 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και κατανομή σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών

206 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

207 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

208 Α) Έγκριση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Β) Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (άρθρο 70 Ν.3852/2010 και άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)

209 Λειτουργία δομών διαδημοτικής συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της “Ανατολικής Α.Ε.”

210 Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου LIFE 07/ENV/GR/000278

211 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και αποδυτηρίων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Γαλάτιστας του Δήμου Ανθεμούντα” με αρ. μελ. 91/2008

212 Σύνταξη διακηρύξεων αναφορικά με μεταφορά μαθητών του Δήμου Πολυγύρου και διορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών

213 Εγκατάσταση κεραίας VODAFONE

214 Χορήγηση θερινών αδειών λιανικής πώλησης τσιγάρων έτους 2011

215 Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου με “Νωπά Αλιεύματα”, στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιόχωρας

216 Χορήγηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου με ιδιόκτητο αυτοκίνητο για πώληση “Ψαριών και λοιπών θαλασσινών” σε όλη την χωρική επικράτεια του Δήμου Πολυγύρου

217 Χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου για παραγωγό με “Εικαστικά Καλλιτεχνήματα”

218 Χορήγηση βεβαίωσης σε δημότη ότι δεν επαρκεί η υδροδότηση της επιχείρησής της από το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας

219 Χορήγηση βεβαίωσης περί αδυναμίας υδροδότησης στην εταιρεία “Εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις”, προκειμένου να προβεί σε νέα γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Μαραθούσας (του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)

220 Αίτηση για σύνδεση οικίας με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Μεταμόρφωσης

221 Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ένταξη ενός ή περισσοτέρων Δημοτικών Κοινοτήτων στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011

222 Ηλεκτροδότηση πεζόδρομου στον συνοικισμό Καλυβών Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου

223 Παραίτηση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

224 Μεταστέγαση υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα

225 Καθορισμός θέσεων αιγιαλού για εκμίσθωση έτους 2011

226 Οργάνωση λαμπαδηδρομίας “SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011″ στον Πολύγυρο”

227 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Δ.Δ. Παλαιόχωρας”

228 Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για καντίνα στην Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας

229 Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 53

230 Ενίσχυση συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων για επίτευξη σκοπών του συλλόγου στον τομέα του πολιτισμού

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/24-5-2011

231 Παράνομη τοποθέτηση και λειτουργία κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στην οροφή του super market “Αρβανιτίδης” στις Καλύβες Πολυγύρου Χαλκιδικής

232 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

233 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

234 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών του 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

235 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Συμβουλευτική και Επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων του Δήμου Πολυγύρου”

236 Παραχώρηση δημοτικού χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό πάρκο της Μεταμόρφωσης

237 Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

238 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δ.Σ. στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

239 Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών στον Δήμο Πολυγύρου

240 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποτύπωση του υπόγειου του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

241 Διοργάνωση εκδήλωσης του κέντρου Ελληνορωσσικής Φιλίας Ν. Χαλκιδικής

242 Συνομολόγηση Δανείου 4.900.000,00 € για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

243 Διαγραφή χρεών

244 Συμμετοχική διαδικασία επί των προτάσεων της μελέτης “Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και της σχετικής ΣΜΠΕ του 2009, στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και της θεσμοθέτησής του”

245 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και αποδυτηρίων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Γαλάτιστας του Δήμου Ανθεμούντα” με αρ. μελ. 91/2008

246 Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 53

247 Προέγκριση και έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

248 Παράταση προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών” (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)-Αριθ. μελ. 166/2009

249 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης στα Δ.Δ. του Δήμου Ζερβοχωρίων” με αριθ. μελέτης 159-2010

250 Διάθεση νερού Γεροπλατάνου για άρδευση στην Τοπική Κοινότητα Σανών

251 Παραχώρηση χρήσης χώρων για την λειτουργία και στέγαση του Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής

252 Εισήγηση για έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών του Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2010

253 Εισήγηση για έγκριση αίτησης παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου

254 Χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου με “Κηπευτικά – Καρπούζια – Πεπόνια – Κυδώνια – Ελιές βρώσιμες – Ελιές Μαύρες”, η οποία θα λειτουργεί σε όλη την Ελληνική επικράτεια

255 Οριοθέτηση ρεμάτων “Οικισμού Ορμύλιας” του έργου “Αντιπλημμυρική Προστασία οικισμών Δήμου Ορμύλιας Νομού Χαλκιδικής” (αριθ. μελ. 260/2008)

256 Οριοθέτηση ρεμάτων “Οικισμού Ψακουδίων” του έργου “Αντιπλημμυρική Προστασία οικισμών Δήμου Ορμύλιας Νομού Χαλκιδικής” (αριθ. μελ. 260/2008)

257 Λύση μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης

258 Λύση μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Τοπικής Κοινότητας Ψακουδίων

259 Έγκριση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων

260 Έγκριση Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Κοινοτήτων

261 Παραχώρηση αρδευτικών εγκαταστάσεων Γαλαρινού στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαλαρινού

262 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

263 Έκδοση Εγγυητικών επιστολών από τον δήμο Πολυγύρου για τη συμμετοχή των Ν.Π.ΔΔ ΚΕΔΗΠΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στην πρόσκληση για την υλοποίηση της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε.”

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/10-6-2011

264 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Πολυγύρου-ΦΟ.Δ.Σ.Α.

265 Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Δ.Ε.Δ.Α. 2ης Δ.Ε. Χαλκιδικής

266 Τροποποίηση άρθρου 12 Κανονισμού ύδρευσης Άρδευσης Δήμου Πολυγύρου

267 Ρύθμιση οφειλών από μισθώματα αναψυκτηρίου Μεταμόρφωσης

268 Τροποποίηση ρυμοτομίας στο Ο.Τ. Γ105 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Καλυβών με σκοπό την προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο

269 Γνωμοδότηση επί της από 1-08-2009 αίτησης πολίτη

270 Δρόμος πρόσβασης προς το δημοτικό πάρκινγκ Ταξιάρχη

271 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Κρασπέδωση πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιοχώρας” μελ.39/2010

272 Συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος του 2011-2014 του Δήμου Πολυγύρου

273 Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων

274 Παραχώρηση αίθουσας στην Ε.Π.Σ.Χ. για την δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου

275 Αίτηση χορήγησης παροχής ύδρευσης σε α) οικόπεδο στην περιοχή “Νησί” και β) στην περιοχή “Γέφυρα” Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας

276 Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλου ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009

277 Άρση υγειονομικών μέτρων κατά της λιστερίωσης των αιγών

278 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου: “Εργαστηριακές αναλύσεις νερών ύδρευσης έτους 2011”

279 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” Δήμου Πολυγύρου

280 Υδροδότηση μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας ξυλείας

281 Ψήφισμα κατά του κλεισίματος δημόσιων (Υπηρεσιών) Στρατολογία – ΙΚΑ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/10-6-2011

282 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2007, 2008, 2009

283 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Πολυγύρου οικ. Έτους 2010

284 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Ορμύλιας οικ. Έτους 2008

285 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Ορμύλιας οικ. Έτους 2009

286 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Ορμύλιας οικ. Έτους 2010

287 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού του Καποδιστριακού Δήμου Ανθεμούντα οικ. Έτους 2010

288 Έγκριση ισολογισμού 2010 του Καποδιστριακού Δήμου Ζερβοχωρίων

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/8-7-2011

289 Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

290 Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τον καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενης έκτασης

291 Εξέταση αίτησης της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σ. ΖΗΣΗ Ο.Ε.” για εγκατάσταση μονάδας “Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών δι’ οικοδομάς από σίδηρο”

292 Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα “Απολύμανση – Απεντόμωση και Μυοκτονία στα σχολεία της Π.Ε.Χ. για το σχολικό έτος 2011-2012” και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους

293 Συμμετοχή του δήμου Πολυγύρου στο “Ερευνητικό Πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή”

294 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Διαδημοτικής Επιχείρησης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Χαλκιδικής

295 Έγκριση κατανομής προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων-αρμοδιοτήτων και λειτουργικού οργανογράμματος Δ. Πολυγύρου

296 Παραχώρηση χρήσης του χώρου του κυλικείου που βρίσκεται στο Ανοιχτό Θέατρο στον ΑΟΠ για την περίοδο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων

297 Λήψη απόφασης Δ.Σ κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ.54 παρ. 2 εδ. β του Ν.3979/2011 (ρύθμιση οφειλών Δημοτών – εφάπαξ καταβολή-αριθ. δόσεων)

298 Λήψη απόφασης Δ.Σ για την χρήση του χώρου στην περιοχή “Τσαΐρι” Καλυβών ως χώρου τουριστικών εγκαταστάσεων και εν γένει μεγάλων αναπτυξιακών έργων

299 α)Υποβολή Πρότασης του Δήμου Πολυγύρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Άξονας Προτεραιότητας 7: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση – Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ” (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) β) Εξουσιοδότηση υπευθύνου του Δήμου που καλείται ως Συμπράττων φορέας για την υπογραφή και υποβολή εγγράφου Μνημονίου Συνεργασίας με το δικαιούχο της πράξης

300 Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου

301 Μείωση Δημοτικών Τελών και Τελών ύδρευσης στις πολύτεκνες οικογένειες-ΑΜΕΑ

302 Μεταστέγαση των υπηρεσιών της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης: Πρόνοιας, Πολεοδομίας και Κ.Ε.Π

303 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Ν.Π. του Δήμου Πολυγύρου “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

304 Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010 του Βρεφ/κου Σταθμού του Δήμου Πολυγύρου

305 Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

306 Έγκριση παραλαβής γεωτεχνικής έρευνας –μελέτης του έργου «6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

307 Έγκριση παραλαβής γεωτεχνικής μελέτης ευστάθειας πρανών του έργου “Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου”

308 Έγκριση παραλαβής γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης των αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Ορμύλιας, Ψακουδίων και Βατοπεδίου του έργου “Ε.Ε.Λ και σύστημα μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Ορμύλιας, Ψακούδια και Βατοπεδίου”

309 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Διαμόρφωση εισόδου Δ.Δ. Σανών” (αριθ.μελ.147/2010)

310 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Προδρόμου” (αριθ.μελ.42/2010)

311 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αγ. Προδρόμου” της υπ΄ αριθ. 42/10 μελέτης της ΤΥΔΚ

312 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου” με αρ. μελέτης 124/2010

313 Ανάθεση μελέτης Καθαριότητας κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων Δήμου Πολυγύρου

314 Υλοποίηση 3ου Φεστιβάλ Πολυγύρου

315 Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών

316 Υποβολή Πρότασης “Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικού Σχολείου και Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)” Δήμου Πολυγύρου στον Φορέα “Ενδιάμεση – Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

317 Έγκριση αγοράς φαρμακευτικού υλικού για ενίσχυση άπορων δημοτών

318 Επικύρωση της υπ΄αριθ.50/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας Παραχώρηση χώρου στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

319 Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων

320 Λήψη απόφασης για την προμήθεια λαμπτήρων

321 Αποδοχή ΣΑΤΑ 113,200,00 για πυροπροστασία

322 Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΠΟ 2011

323 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Προέδρου Δ.Σ.

324 Έγκριση και εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

325 Αίτηση προς την Ε.Δ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τη λήψη επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δ. Πολυγύρου για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/11-8-2011

326 Εισφορά γονέων στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ

327 Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων οδηγών λεωφορείων για την μετακίνηση μαθητών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 10 μήνες από 1-9-2011 έως 30-6-2012

328 Αίτημα παραχώρησης του υπ’ αριθ. 1440 αδιάθετου τεμαχίου συμπληρωματικής διανομής 1963 περιφέρειας Πολυγύρου

329 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πολυγύρου- Στρατηγικός Σχεδιασμός

330 Χορήγηση βεβαίωσης αδυναμίας Δήμου να υδροδοτήσει μονάδα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

331 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 44/2011 απόφασης Δουμπιών για εγκατάσταση παροχής ύδρευσης σε αποθήκη

332 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πλανών στο Δημοτικό Σχολείο Μ. Παναγίας με δαπάνη του Δήμου Αριστοτέλη

333 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λοιπών οικοδομικών υλικών μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό λόγω ασύμφορης προσφοράς

334 Υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ για ένταξη των έργων: Α) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου Β) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΟΛΥΝΘΟΥ Δήμου Πολυγύρου Γ) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΠΛΑΝΩΝ Δήμου Πολυγύρου

335 Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σε σχέση με τον χώρο του Δασαρχείου (ακάλυπτη έκταση) ώστε στα πλαίσια του ΓΠΣ να χαρακτηρισθεί ο χώρος αυτός, ως χώρος ανέγερσης νέου Διοικητηρίου και εν γένει χώρος ανέγερσης κτισμάτων για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ

336 Λήψη απόφασης για ένταξη του χώρου ανέγερσης νέου Λυκείου στο Γ.Π.Σ.

337 Εκμίσθωση αγρού στη θέση “Άγιος Νικόλαος” κτηματικής περιοχής Γαλάτιστας

338 Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

339 Ανακατανομή 30.000,00 € στα Ζερβοχώρια (αντικατάσταση της 145-2011)

340 Ανάθεση έργου “συντήρηση κτιρίου Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών Δήμου Πολυγύρου”

341 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού

342 Κατανομή Α΄ εντολής ΣΑΤΑ 2011

343 Κατανομή Πολιτική προστασία

344 Ανακατανομή χρηματοδοτήσεων για υπόλοιπα από προηγούμενα έτη

345 Α)Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Μεγάρου” Β) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έργου με τίτλο “Συντήρηση και αποκατάσταση εκτεθειμένης μεσοτοιχίας κατεδαφισμένου κτιρίου”

346 Εκπροσώπηση του Δήμου Πολυγύρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής

347 Ανάθεση μελετών Μ.Π.Ε. (και διάθεση αποβλήτων), εκπόνηση φακέλου υποβολή στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης των Δημοτικών Σφαγείων Γαλάτιστας

348 Έγκριση και ψήφιση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2011-2012

349 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Γερακινής

350 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης και διαχείρισης του αρδευτικού συστήματος Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαλαρινού

351 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την αποχώρηση του Δήμου Πολυγύρου από το Δίκτυο Εύξεινη Πόλη

352 Έγκριση μελέτης προσωρινής σήμανσης για την δημιουργία δακτυλίου οπτικών ινών από τον ΟΤΕ παράλληλα με τον άξονα του οδοστρώματος από τις αποθήκες έως το Α/Κ Βάβδου

353 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου “Διαμόρφωση πλατείας έμπροσθεν της Μητρόπολης” με αρ. μελ. 95/2010

354 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες” με αρ. μελ. 96/2010

355 Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου “Ανακαίνιση παλαιών σφαγείων και μετατροπή σε κτίριο πολλαπλών χρήσεων (Ανθεμούντα)” με αρ. μελ. 129/2006

356 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Διαμορφώσεις- κατασκευή τοιχίων στον κόμβο Δ.Δ. Ριζών και Δ.Δ. Παλαιόχωρας” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 17/2008

357 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Ταξιάρχη” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 24/2008

358 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Αγ. Προδρόμου” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 276/2008

359 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Δ.Δ. Παλαιοκάστρου” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 139/2009

360 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην είσοδο Βραστάμων (από Πολύγυρο) με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 133/2008

361 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Αποκατάσταση χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιοκάστρου του Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 259/2007

362 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο “Αποκατάσταση χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη Θέση “ΜΟΥΡΙΕΣ” του Δ. Δ. Σανών του Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. ΤΥΔΚ 260/2007

363 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 στον Βάβδο

364 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 στην οδό Σιθωνίας με Ανθεμούντος

365 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 στην διασταύρωση των οδών Ι. Φαρμάκη και Γ. Ολυμπίου στον Πολύγυρο

366 Τοποθέτηση πινακίδων Ρ40 έμπροσθεν καταστήματος στην οδό Παπαδιαμάντη 5 στον Πολύγυρο

367 Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” για κάλυψη μισθοδοσίας και οφειλές Π.Ο.Ε.

368 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 10/2011 απόφασης της Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου με θέμα: “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Προδρόμου”

369 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 11/2011 απόφασης της Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου με θέμα: “Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την Τοπική Κοινότητα Αγ. Προδρόμου”

370  Α) Επικύρωση της υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασης της Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου με θέμα: “Αποχαρακτηρισμός Δασικής Έκτασης στα αγροτεμάχια των αναδασμών 1969 και 1979-1980 της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Προδρόμου” Β) Επικύρωση της υπ’ αριθ. 11/2011 απόφασης της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου με θέμα: “Αποχαρακτηρισμός Δασικής Έκτασης στα αγροτεμάχια των αναδασμών 1982-1983 της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου”

371 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 13/2011 απόφασης της Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου με θέμα: “Παραχώρηση υπόγειου χώρου του καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Προδρόμου για την εγκατάσταση και στέγαση των γραφείων του Πολιτιστικού-Μορφωτικού-Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Προδρόμου”

372 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 42/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Πιλοτική πεζοδρόμηση της παραλιακής κεντρικής οδού Ψακουδίων”

373 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 52/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας με θέμα: “Αιτήσεις για παραχώρηση αιγιαλού”

374 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 43/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας με θέμα: “Αιτήσεις για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα Ψακούδια”

375 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 49/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας με θέμα: “Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Μαλακούδη για χορήγηση παροχής άρδευσης ελαιώνα”

376 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 18/2011 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης με θέμα: “Αίτηση πολίτη για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία Μεταμόρφωσης”

377 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 25/2011 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης με θέμα: “Καθορισμός θέσεων αιγιαλού για εκμίσθωση έτους 2011”

378 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 20/2011 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης με θέμα: “Αίτηση πολίτη για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο παραλιακό πάρκο της Μεταμόρφωσης 2011”

379 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 47/2011 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας με θέμα: “Ένσταση πολίτη για διαγραφή τελών αποχέτευσης”

380 Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου

381 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της Κ.Ε.ΔΗ. ΠΟ.

382 Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

383 Ενίσχυση ενδεών

384 Έξοδα παράστασης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης” και Κ.Ε.ΔΗ. ΠΟ.

385 Διαγραφή χρεών

386 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/30-8-2011

387 Έγκριση πρωτοκόλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε τμήμα της οδού Παπαγεωργάκη” με αρ. μελ. 128/2009

388 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “έργα υποδομής στην επέκταση οικισμού των Καλυβών” με αριθ. μελέτης 132/2008

389 Έγκριση και ψήφιση του Κανονισμού Διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

390 Έγκριση και ψήφιση του Κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.

391 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων “Αστικές αναπλάσεις στον Πολύγυρο”

392 Επανέγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. 2011

393 Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 35 τ.μ. σε χώρο του δημοτικού πάρκου “Έξι Βρύσες” Πολυγύρου 

394 Αίτηση πολιτών Βάβδου για τοποθέτηση πινακίδων Ρ40

395 Υποβολή αίτησης για την σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

396 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου “Συμπλήρωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Βάβδου του Δήμου Ανθεμούντα” με Αρ. μελ. ΤΥΔΚ 105/2007

397 Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ σύμφωνα με το Π.Δ/μα 75/22-8-2011 – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση

398 Λήψη απόφασης για την μη αποχέτευση του οικισμού της Γερακινής

399 Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων – κινηματογράφων

400 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” για κάλυψη μισθοδοσίας και οφειλές Π.Ο.Ε.

401 Ρύθμιση χρεών οφειλέτη

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/12-9-2011

402 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

403 Έγκριση εξόδων κίνησης εκτός έδρας Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη

404 Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/18-8-2011 απόφασης Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ, αναφορικά με την αποζημίωση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Φορέα

405 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για Α) Υποβολή πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων του Δήμου Πολυγύρου Β) Ορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Πολυγύρου ως υπεύθυνη φορέα λειτουργίας και συντήρησης της παραπάνω πράξης

406 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για 44ο Ράλι Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

407 Υποβολή πρότασης στο Μέτρο 226 του προγράμματος “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” για την αντιπυρική προστασία των Δημοτικών δασοκτημάτων ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ-ΡΙΖΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ-ΒΑΒΔΟΥ-ΔΟΥΜΠΙΩΝ (Συντήρηση-Βελτίωση Δασικής οδοποιίας, υδατοδεξαμενές, υδρομάστευση πηγών, αγωγούς πυροπροστασίας, αραιώσεις Δασών, Συντηρήσεις αντιπυρικών ζωνών)

408 Τροποποίηση προϋπολογισμού για την ένταξη μελετών που θα υποβληθούν στο Μέτρο 226 του προγράμματος “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” Σύνολο Προϋπολογισμού 105.060.00 €

409 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 Άξονας Προτεραιότητας- Κώδικας θεματικής προτεραιότητας Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

410 Υποβολή αίτησης για την σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

411 Παραλαβή μελετών για το Δημοτικό Σχολείο Καλυβών

412 Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδος για τις εκτάσεις 7839,66 και 8747,66 της περιοχής “ΤΣΑΪΡΙ” 

413 Αποδοχή εκτάσεων για ανόρυξη γεωτρήσεων

414 Ορισμός πολιτικού υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή του Προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” και παροχή εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων”

415 Παραχώρηση χώρου στην Γαλάτιστα για την στέγαση ιατρείου

416 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για χρηματοδότηση του Δασικού Μουσείου

417 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Κρασπέδωση- Πλακόστρωση στο Δ.Δ Παλαιόχωρας” της υπ’ αριθ. 39/2010 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου

418 Παράταση προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ριζών” (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)-Αριθ. μελ. 166/2009

419 Έγκριση εξόδων κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου 

420 Επιβολή προστίμου για υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια

421 Αποδοχή χρηματοδότησης για πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων

422 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 212/2011 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Σύνταξη διακηρύξεων αναφορικά με μεταφορά μαθητών του Δήμου Πολυγύρου και διορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών” σχετικά με νέα Κ.Υ.Α.

423 Κατανομή πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

424 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου και συνδιοργάνωση με την αρμόδια Ομοσπονδία των Βαλκανικών Αγώνων Badminton για την διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στον Πολύγυρο

425 Γνωμοδότηση του Δήμου Πολυγύρου για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση “Παραλία Γερακινής” του Δήμου Πολυγύρου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/27-10-2011

426 Παραχώρηση στον Δήμο Πολυγύρου από ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχ. Ενότητας ενός φορτηγού για χρήση

427 Επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας Εκπαίδευσης με 10.000,00

428 Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου με 20.000,00

429 Έγκριση επέκτασης ΦΟΠ στις Καλύβες 

430 Εξέταση αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων

431 Αποδοχές χρηματοδοτήσεων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού

432 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δήμου Πολυγύρου και έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης του Ε.Π.

433 Αλλαγή χρήσης Δημοτικών Κτιρίων με σκοπό την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013” και παραλαβή των μελετών των έργων: Α. “Δημιουργία Εκθετηρίου Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας στο ισόγειο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου του Βάβδου, στο Δήμο Πολυγύρου” Β. “Δημιουργία Εκθετηρίου της Ιστορίας της Ελαιοκαλλιέργειας στο κτίριο του Παλιού Αστυνομικού Σταθμού στα Βράσταμα, στο Δήμο Πολυγύρου” Γ. “Δημιουργία Εκθετηρίου Παραδοσιακών Εθίμων στο ισόγειο του κτιρίου των Παλιών Σφαγείων (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων) της Γαλάτιστας, στο Δήμο Πολυγύρου” Δ. “Δημιουργία Εκθετηρίου για Τοπική Ιστορία και Λαογραφία στο κτίριο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου του Γεροπλατάνου, στο Δήμο Πολυγύρου” Ε. “Δημιουργία Εκθετηρίου Αγροτικής Παράδοσης σε δύο παραδοσιακά κτίρια της Παλαιόχωρας, στο Δήμο Πολυγύρου” ΣΤ. “Δημιουργία Εκθετηρίου για τον Μακεδονικό Αγώνα στη Χαλκιδική στο ιστορικό κτίριο κατοικίας του Μακεδονομάχου Ιωάννη Παρλιάρη, στο Δήμο Πολυγύρου”

434 Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Α.Π.Θ. για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Έρευνα, μουσειολογική, μουσειογραφική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση για την Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Μουσείων σε υφιστάμενα παραδοσιακά κτίσματα του Δήμου Πολυγύρου”

435 Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ” ως φορέα διαχείρισης των Μουσείων

436 Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Α.Π.Θ. για την σύνταξη ειδικής μελέτης συντήρησης – αναβάθμισης Κλειστού Θεάτρου Πολυγύρου

437 Παραλαβή των μελετών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α) “Μελέτη οδοποιίας για το έργο: Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη” Β) “Μελέτη οδοποιίας για το έργο: Αγροτική οδός Κελλί – Ορμύλια” Γ) “Μελέτη οδοποιίας για το έργο: Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε Χαλκιδικής)” Δ) “Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη για το έργο: Κατασκευή δεξαμενών σε Δ.Κ. του Δ. Πολυγύρου” και αποδοχή για την κατάθεση των προτάσεων) “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Ταξιάρχη, Δ. Πολυγύρου” β) “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κελλί – Ορμύλια, Δ. Πολυγύρου” γ) “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε Χαλκιδικής) Δ. Πολυγύρου” δ) “Κατασκευή δεξαμενών σε Δ.Κ. του Δ. Πολυγύρου” στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, Άξονας 3, Κωδικός Μέτρου: 321

438 Παραλαβή των μελετών: Α) “Αρχιτεκτονική μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των Βραστάμων” Β) “Αρχιτεκτονική μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης της Βάβδου” Γ) “Αρχιτεκτονική μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των Δουμπιών” Δ) “Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης περιοχών Τ.Κ Βραστάμων” Ε) “Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης περιοχών οικισμού Βάβδου” και αποδοχή για την κατάθεση των προτάσεων α) “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Βραστάμων” β) “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Ανθεμούντα” στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, Άξονας 3, Κωδικός Μέτρου: 322.

439 Βεβαίωση περί: Α) των κοινόχρηστων χώρων των έργων “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Βραστάμων” και “Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Ανθεμούντα”, στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, Άξονας 3, Κωδικός Μέτρου: 322. Β) των οδών “Αγροτική οδός Κελί – Ορμύλια”, “Αγροτική οδός Σανά – Καλαμωτό (έως όρια Π.Ε Χαλκιδικής)” και “Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη” στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”, Άξονας 3, Κωδικός Μέτρου: 321

440 Υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” 

441 Παραλαβή μελετών στα πλαίσια των προτάσεων που θα υποβληθούν για την Αντιπυρική Προστασία Κοινοτικών και Προστατευτικών Δασών Δ. Πολυγύρου 

442 Εκποίηση 281, 282, κληροτεμαχίων Δήμου Πολυγύρου (Περιοχή Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας) για την πληρωμή ληξιπρόθεσμών οφειλών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186

443 Ενημέρωση – λήψη απόφασης για την εργολαβία των 2.750.000,00 € (Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς σε 40 σχολικές μονάδες του Νομού Χαλκιδικής)

444 Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδος για τις εκτάσεις 7839, 66 και 8747, 66 της περιοχής “ΤΣΑΪΡΙ” 

445 Λήψη απόφασης για την μη αποχέτευση του οικισμού της Γερακινής 

446 Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Δ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας έτους 2012

447 Λήψη απόφασης για την λειτουργία του Δημοτικού Περιπτέρου “Έξι Βρύσεων”

448 Τροποποίηση του πίνακα υλοτομίας της υπ’ αριθ. 10742/07/8-11-2001 Εγκεκριμένης Διαχειριστικής Μελέτης του Κοινοτικού Δάσους Δουμπιών

449 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Β. Χαλκιδικής

450 Λήψη απόφασης για ένσταση επί του έργου “Κατασκευή οδικού δικτύου Χ.Υ.Τ.Α.”

451 Έγκριση της διοργάνωσης των εγκαινίων για τη λειτουργία του Κοινοτικού Γηπέδου της Τ.Κ. Αγίου Προδρόμου

452 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες” με αρ. μελ. 96/2010

453 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή “Λούκι” Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. 140/09

454 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες” με αρ. μελ. 96/2010

455 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή “Λούκι” Δήμου Πολυγύρου” με αρ. μελ. 140/09

456 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου” με αρ. μελέτης 124/2010

457 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου : “Ηλεκτροφωτισμός πλατείας στη θέση “Πηγάδι” και παράδρομων στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας”

458 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου : “Ασφαλτόστρωση δρόμων στα Δ.Δ. του Δήμου (β’ φάση) Ζερβοχωρίων”

459 Επικύρωση της υπ’ αριθ. 17/2011 απόφασης συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου με θέμα: “Πρόταση για υδροδότηση αγροικιών”

460 Προμήθεια στεφανιών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2011

461 Αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

462 Αντικατάσταση μελών της επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

463 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

464 Διαγραφή χρεών

465 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

466 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση Κερκίδων γηπέδου Δ.Δ. Ολύνθου”

467 Συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου στον “Οργανισμό Τουριστικής Προβολής του Ν. Χαλκιδικής”, έγκριση “οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας”

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/9-11-2011

468 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Στατική μελέτη για την νομιμοποίηση του κτιρίου του παλιού κτιρίου του παλιού αστυνομικού σταθμού Βραστάμων και αλλαγή χρήσης – μετατροπή του σε εκθετήριο της ελαιοκαλλιέργειας

469 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Έκθεση στατικής επάρκειας για την νομιμοποίηση διώροφου κτιρίου και αλλαγή χρήσης – μετατροπή της κατοικίας του Μακεδονομάχου Ι. Παρλιάρη σε εκθετήριο τοπικής ιστορίας Μακεδονικού αγώνα”

470 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Έκθεση στατικής επάρκειας για την νομιμοποίηση διώροφου κτιρίου με υπόγειο και αλλαγή χρήσης – μετατροπή δύο κατοικιών αυτού σε εκθετήριο τοπικής αγροτικής παράδοσης”

471 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Στατική μελέτη για τη νομιμοποίηση του δημοτικού σχολείου Βάβδου και αλλαγή χρήσης – μετατροπή του ισογείου του από αποθήκη σε εκθετήριο ιστορίας και λαογραφίας”

472 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Έκθεση στατικής επάρκειας για την αλλαγή χρήσης του ισογείου της με υπ’ αριθ. 395/06 Ο.Α. σε εκθετήριο τοπικών εθίμων”

473 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: “Έκθεση στατικής επάρκειας για την νομιμοποίηση του παλιού δημοτικού σχολείου Γεροπλατάνου και αλλαγής χρήσης– μετατροπή του ισογείου του σε εκθετήριο τοπικής ιστορίας και λαογραφίας”

474 Έγκριση μελέτης του έργου “βελτίωση–εκσυγχρονισμό αρδευτικών αντλιοστασίων του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον άξονα 3 του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013

475 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Κρήμνης του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον αξονα 3 του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”

476 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον άξονα 3 του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”

477 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή φράγματος στη θέση “κεραμίδα” της Τ.Κ. Παλαιόχωρας του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον Άξονα 3 του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”

478 Έγκριση μελέτης του έργου “Κατασκευή φράγματος στη θεση “Κλέφτη βρύση” της Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον άξονα 3 του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”

479 Έγκριση μελέτης του έργου “Αντιπλημμυρική προστασια της Τ.Κ. Μαραθούσας του Δήμου Πολυγύρου” και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον άξονα 3 του προγραμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013”

480 Επιχορήγηση ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Χαλκιδικής από τον Δήμο Πολυγύρου

481 Έγκριση εξόδων κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου κ.λ.π.

482 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας”

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/21-11-2011

483 Ανάκληση δωρεάς κτιρίου για προσκόπους

484 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ: “Αποτύπωση, κτηματογράφηση, υψομετρική μελέτη, Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στο έδαφος των περιοχών επέκτασης που καθορίζονται από το 0 Πολυγύρου”, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της

485 Πρόταση τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης (Μονοδρόμηση των οδών Ηροφίλου και Ηροδικού στον Πολύγυρο)

486 Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

487 Κατανομή Β΄εντολής ΣΑΤΑ

488 Αποδοχή 26.500,00 € και κατανομή ανά σχολική επιτροπή για επισκευαστικές δαπάνες

489 Παραλαβή στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο “Κατασκευή 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καλυβών Δήμου Πολυγύρου”

490 Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με τον Δήμο Αριστοτέλη για την υποβολή φακέλου του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αμμουλιανής”

491 Λήψη απόφασης για αίτημα πολίτη προς τον Δήμο Πολυγύρου για ανταλλαγή ακινήτων στην πρώην Κοινότητα Γεροπλάτανου

492 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το τέλος ακινήτων

493 Υποβολή πρότασης για βιολογικούς σταθμούς – Αποχετευτικά Δίκτυα Βάβδου, Δουμπιών

494 Συγχώνευση των ΚΕΠ του Δήμου Πολυγύρου

495 Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3ης διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής” και αντικατάστασή του

496 Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις Καλύβες

497 Απόφαση διάθεσης χώρου για την στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ.Π. στο κτίριο του Ε.Π.Α.Λ. Πολυγύρου

498 Ανεξαρτητοποίηση – διαγραφή δημοτικού συμβούλου από Επιτροπές του Δήμου Πολυγύρου και αντικατάστασή του

499 Ενίσχυση ενδεών

500 Λήψη απόφασης για παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ της Βάβδου, της Γαλάτιστας, της Ολύνθου, της Ορμύλιας, της Παλαιόχωρας και του Πολυγύρου

501 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Πολυγύρου”

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/1-12-11

502 Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

503 Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Ε.Π “Ψηφιακή Σύγκλιση”

504 Λήψη απόφασης για την παραλαβή μελετών για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κώδικας θεματικής Προτεραιότητας 45 (μέτρο 45) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

505 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: “Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Πολυγύρου στο ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κώδικας θεματικής Προτεραιότητας 45 (μέτρο 45) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

506 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

507 Έκτακτη Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

508 Λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ με τίτλο: “Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση έργων Δήμου Πολυγύρου”

509 Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/21-12-2011

510 Έγκριση οικον. απολογισμών χρήσεως Α’ εξαμήνου 2011 των σχολικών επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου

511 Απολογισμός οικ. Έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής β/θμιας Εκπαίδευσης Γαλάτιστας

512 Λήψη απόφασης για τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου στον Πολύγυρο

513 Υποστήριξη στους εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”

514 Επέκταση ΦΟΠ

515 Κατανομή Γ΄ δόσης ΣΑΤΑ

516 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

517 Λήψη απόφασης για την διαπραγμάτευση των άγονων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

518 Αγορά ακινήτου για αξιοποίηση ακινήτου Κότσιανου

519 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας” με αρ. μελ. 39/2010

520 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με τίτλο Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη διερεύνηση και ωρίμανση των έργων Δήμου Πολυγύρου” – Εξαθέσιο Δημτικό σχολείο Γερακινής Καλυβών

521 Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, Κώδικας Προτεραιότητας 75- Υποδομές Εκπαίδευσης του έργου: “Εξαθέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γερακινής Καλυβών Δήμου Πολυγύρου”

522 Λήψη απόφασης για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής, για την υποβολή, από την Διαδημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Β. Χαλκιδικής, φακέλου επενδυτικού σχεδίου, με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής σφαγείου και μονάδας μεταποίησης υποπροϊόντων σφαγής” στο Μέτρο 123Α του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

523 Αποδοχή ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα ΟΤΑ

524 Καθορισμός δικαιώματος βοσκής 2012

525 Έγκριση Προγράμματος Δράσης ΔΗΚΕΠΟ

526 Έγκριση οικον. απολογισμών χρήσεως Α’ εξαμήνου 2011 των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου