Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ.)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
για την προμήθεια, απορριμματοφόρου
τύπου πρέσας 16 κ.μ. , προϋπολογισμού
194.955,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η
προμήθεια αφορά την
(
Προμήθεια
Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ

) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ’ αριθμ. 132/2012 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται
στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του
Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό
Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 11.00΄ μέχρι
12.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται
με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο
μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος
Έλληνες και Αλλοδαποί κατασκευαστές
και προμηθευτές , Ημεδαπά και Αλλοδαπά
Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 9.748,00 ευρώ.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή,
του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους, που προσφέρει τη συμφερότερη
προσφορά.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για
συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης
διατίθενται από τα γραφεία της έδρας
του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50,
Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ
μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00
μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
τηλ.: 371021596 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι:
Παπασαραφιανός Γιώργος και Μαρινούδης
Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ