Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η Πρόεδρος του
ΝΠΔΔ :

 1. προκηρύσσει ανοικτό
  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
  και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
  ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως
  αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου
  της ΠΚΜ και τεχνικά χαρακτηριστικά και
  προδιαγραφές, όπως αυτές αναλυτικά
  αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικές
  Προδιαγραφές».

Η προμήθεια
αφορά Πετρέλαιο θέρμανσης 86.030 λίτρα,
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 138/2012 μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού
97.558,02 € χωρίς το Φ.Π.Α.

 1. Ο διαγωνισμός θα
  γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'
  αριθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού
  Εσωτερικών και την υπ' αριθ. 138/2012 μελέτη
  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
  Πολυγύρου.

 2. Ο διαγωνισμός θα
  γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα
  Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου
  και ώρα 10.00 έως 11.00 ενώπιον της αρμόδιας
  επιτροπής.

 3. Στο διαγωνισμό
  γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα
  καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών
  προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι
  προμηθευτές υγρών καυσίμων.

 4. Η εγγύηση συμμετοχής
  στη δημοπρασία ορίζεται σε 6.000,00 € και
  πρέπει να απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια
  Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πολύγυρου
  (ΝΠΔΔ) και να βεβαιώνεται με την
  προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
  Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
  Τράπεζας.

 5. Η πληρωμή της αξίας
  των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται
  από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
  του Δήμου Πολύγυρου, μετά την παράδοση
  τους, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 6. Έντυπο οικονομικής
  προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και
  τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα
  γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου
  (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
  μέχρι και την Παρασκευή 7/12/2012 και ώρα
  13:00 μ.μ.

 7. Πληροφορίες δίνονται
  στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις
  εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο
  τηλέφωνο 2371350739 από την κ. Γεωργιάδου
  Μαρία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ