Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
29 Απριλίου 2021

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για υπηρεσίες ταχδρομείου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου” για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει μόνο τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Συστημικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 108352
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2021 και ώρα 23:55

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Το ΤΕΥΔ σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Το ΤΕΥΔσε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς