Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28 Απριλίου 2021

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων, παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2021

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου ,προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου” για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105759
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2021 και ώρα 23:55.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2371350738.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:

Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα

Παράρτημα ΙΙ- το TEYΔ/ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο
Παράρτημα ΙΙ- Το TEYΔ/ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή xml
Παράρτημα ΙΙ- ΤοTEYΔ/ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή html
Παράρτημα ΙΙΙ- Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Θεανώ Κατερτζή

Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr