Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος» για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου.

Κατεβάστε:

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)

το ΤΕΥΔ

το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου, Τμήμα Προμηθειών, Πολυτεχνείου 50 63100 Πολύγυρος, Κατερτζή Θεανώ, Τηλ. 23713 50738 φαξ: 23710 23391, email: prom3@polygyros.gr