Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Πολυγύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Κατεβάστε:

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr