Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
4 Νοεμβρίου 2015

Διακήρυξη “Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προϋπολογισμό 4.300.000,00€ μετά Φ.Π.Α.
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.885.618,88€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 1.486.559,60€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Δημοτικό κατάστημα, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Γραφ. 4), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00, μέχρι την Πέμπτη 19/11/2015.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ) υπόδειγμα τύπου Β’.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025192, FAX επικοινωνίας 2371 25138, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αργυρού.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.)
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης

Κατεβάστε τη διακήρυξη

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της μελέτης εδώ(στατικά) και εδώ (ηλεκτρομηχανολογικά) και εδώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Τεχνική περιγραφή των ηλεκτολομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τεχνική έκθεση

Διευκρινίσεις