Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
4 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο
Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει
τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την συντήρηση και επισκευή
οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου
για το έτος 201
3,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή ανά ομάδα εργασίας και ομάδα
οχημάτων.

Η
εργασία αφορά τις εργασίες επισκευής
και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία
των μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων,
φορτηγών και επιβατικών οχημάτων του
Δήμου για το έτος 2013 σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 3/2013
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πολυγύρου συνολικού
προϋπολογισμού 175.890,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/1980, τις διατάξεις των άρθρων 103
παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ.1 και 4 του
Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και την
υπ' αριθ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός
θα γίνει την 20 Μαρτίου
2013
, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του
Δήμου Πολυγύρου και ώρα 11.00 έως 12.00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία
γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα
καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών
προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι
πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Η εγγύηση
συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των
υπηρεσιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος
και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο
Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του
Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης
Τράπεζας.

Η πληρωμή του
συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά
την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.

Έντυπο
οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση
καθώς και τεύχη δημοπράτησης χορηγείται
στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν
το ποσό των 10,00€,
από τα γραφεία της έδρας του Δήμου
Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100,
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ).

Πληροφορίες
δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο
τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα
Αναστασία.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Περίληψη διακήρυξης: perilipsidiaksyntir2013 61.68 Kb

Διακήρυξη: pdf diaksyntiroxim2013 83.33 Kb

Μελέτη:  pdf meletisyntoxim2013_