Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
4 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο
Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει
τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές
για την Προμήθεια
ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων
Δήμου Πολυγύρου 2013
,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Η
προμήθεια αφορά
ανταλλακτικά για τη συντήρηση των
οχημάτων, και μηχανημάτων του Δήμου
Πολυγύρου για το
έτος 2013 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2013
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πολυγύρου συνολικού
προϋπολογισμού
147.108,00 €
συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ' αρίθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, και την υπ' αριθ. 4/2013 μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός
θα γίνει την 22 Μαρτίου
2013
, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία
του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 11.00 έως 12.00
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία
γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα
καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών
προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι
πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Η εγγύηση
συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε
ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
με το Φ.Π.Α., πρέπει
να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου και
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η πληρωμή του
συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά
την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.

Έντυπο
οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση
καθώς και τεύχη δημοπράτησης χορηγείται
στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν
το ποσό των 10,00€,
από τα γραφεία της έδρας του Δήμου
Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100,
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ).

Πληροφορίες
δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο
τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα
Αναστασία.

 Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Περίληψη διακήρυξης:  perilipsiantallakt2013 55.25 Kb

Διακήρυξη:pdf diakantalakt2013 125.16 Kb

Μελέτη: pdf meletiantalakt2013 145.01 Kb