Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

ο Δήμος προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ. 3249/06-03-2020 (ΑΔΑ: 65Ω1ΩΞΜ-Λ2Ψ), ΑΔΑΜ: 20PROC006408308) διακήρυξης για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής, για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ 7 – Είδη Οπωρολαχανικών – Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΜΑΔΑ 8 – Είδη Οπωρολαχανικών – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ, ΟΜΑΔΑ 9 – Είδη Οπωρολαχανικών – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ 10– Είδη Οπωρολαχανικών – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ προϋπολογισμού 16.568,92 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου «Αριστοτέλης» του ∆ήµου Πολυγύρου.

Η πρόσκληση αφορά τους προσκεκλημένους προμηθευτές και αναρτάται στην Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση