Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου αποφασίζει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου.

2. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

  • Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 39/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου.
  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Παρασκευή 23-11-2012 και ώρα 11.00-12.00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
  • Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 137/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου.
  • Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 73.799,93 € με Φ.Π.Α.
  • Γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
  • Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και τιμολόγιο προσφοράς διατίθεται από το γραφείο Τεχνικών Έργων μέχρι τις 22/11/2012, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι ποσού 5,00 ευρώ
  • Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 2371350739 από την κ. Γεωργιάδου Μαρία.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ