Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ
XΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT)

Ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος προκηρύσσει
ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1000 lt,
προϋπολογισμού 144.009,94 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αφορά την Προμήθεια
Κάδων Απορριμμάτων

1000
lt,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ' αριθμ. 134/2012 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται
στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του
Δήμου Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό
Πολυτεχνείου με αριθμό 50 και ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 09.00΄ μέχρι
10.00΄. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται
με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο
μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη
διενέργεια του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος
Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά
Πρόσωπα Ημεδαπά και Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί
και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης, με το Φ.Π.Α. δηλαδή 7.200,00 ευρώ.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα,
η προσφορά του οποίου κριθεί τεχνικά
αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για
συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης
διατίθενται από τα γραφεία της έδρας
του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50,
Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) έναντι ποσού 15,00 ευρώ
μέχρι και την Τρίτη 13/11/2012 και ώρα 13:00
μ.μ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
τηλ.:2371350752 και 2371021420. Αρμόδιοι υπάλληλοι:
Πατσιούρα Αναστασία και Μαρινούδης
Γιάννης αντίστοιχα. Fax: 2371022266.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ