Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15 Οκτωβρίου 2020

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή Καλυβών του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για τα αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ 490579105018 και ΚΑΕΚ 490579108005 με αντίστοιχα εμβαδά 49.671,20 τ.μ και 9660,19 τ.μ στην εκτός σχεδίου κτηματικής περιοχής Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου για τα οποία εκδόθηκε και η με αριθμ. πρωτ. 1776/31-10-2019 γνωμοδότηση της Πολεοδομίας Πολυγύρου για την ανάπτυξη αποκλειστικά και μόνο τουριστικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις τριάντα (30) Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή του έτους 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 11:00 έως 12:00. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον κ. Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄ αυτήν πλειοδότης.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται σε ποσοστό 3% ενιαία επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και ειδικότερα 45.654,00 € για το πρώτο ακίνητο και για το δεύτερο 18.631,21 €, συνολικά δε και για τα δύο ακίνητα 64.285,21 € για τα πρώτα είκοσι πέντε (25) έτη και σε ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με το με αριθ, πρωτ 29678/2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ και του σχετικού πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για τον προσδιορισμό του τιμήματος εκκίνησής για την δημοπρασία.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολόγων Δημοσίου, Τραπέζης, ή οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος (1/10 επί των 64.285,21 €), ενός έτους τουλάχιστον, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή με άλλου ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα επιστραφεί μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη