Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
10 Ιουνίου 2020

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας για τη στέγαση γραφείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81,

Περιγραφή μισθίου:

α) Να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σχετικά από το Δημαρχείο,

β) Να έχει έκταση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα και WC

γ) Να έχει την από τον νόμο οριζόμενη οικοδομική άδεια και βεβαίωση για την τυχόν νομιμοποίηση των κτισμάτων του,

Προσκόμιση είτε οικοδομικής άδειας με την προσφορά ακόμη και αν στηρίχθηκε στη συνδρομή περίπτωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του αρ. 82 του Ν. 4495/2017, είτε βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι υφίσταται νόμιμα ο προσφερόμενος χώρος μετά την περαίωση του Ν.4495/2017.

δ) Να βρίσκεται εντός του οικιστικού συνόλου του Πολυγύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23713-50743, FAX 23710-21698.

Αικατέρινη Χαλκιοπούλου

Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743