Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15 Φεβρουαρίου 2023

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 16 Κ.Μ.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η προμήθεια αφορά την προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 κ.μ. (CPV 34144512-0), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2022 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 290.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
Η παρούσα δαπάνη θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης Δήμων – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) και από ίδιους πόρους των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 183418
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/03/2023 και ώρα 15:00.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) ήτοι στο ποσό των πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€), της υπ’ αριθμ. 15/2022 μελέτης προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 02/02/2023

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736 ή στο email prom3@polygyros.gr

Κατεβάστε εδώ:

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς