Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:
Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
Το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
– Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml καιhtml
– Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Θεανώ Κατερτζή

Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr