Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 Απριλίου 2021

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τα αρχεία:
– Τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
– το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
– Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή xml καιhtml
– Το Τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

Πληρ.: Θεανώ Κατερτζή
Τηλ. 2371350738
email: prom3@polygyros.gr