Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
5 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων για τρεις μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη: CPV: 09134200-9 με τίτλο «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ», CPV: 09132100-4 με τίτλο «Αμόλυβδη βενζίνη» και  CPV: 09135100-5 με τίτλο «Πετρέλαιο θέρμανσης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 297.076,72 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2023 του ∆ήµου Πολυγύρου, του ΝΠΔΔ «Αριστοτέλης», της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου «Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ», της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Συστημικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 234141

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 06/11/2023 και ώρα 20:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2023 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου ήτοι ποσού πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (5.941,53 €).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: https://polygyros.gr/category/enimerosi/prokiryxeis/.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29-09-2023

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736.

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς