Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16 Δεκεμβρίου 2019

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για δύο έτη

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει την διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, για δύο έτη, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Κατεβάστε:
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)

το ΕΕΕΣ σε html

το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr