Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Πιστοποιητικά δημοτολογίου

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Τα ατομικά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Τα ατομικά πιστοποιητικά χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Ο γονέας που αιτείται πιστοποιητικό για έγγαμο τέκνο, θεωρείται τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
 • Δικαίωμα παραλαβής των ανωτέρω πιστοποιητικών, που αφορούν ανήλικα τέκνα, έχουν οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για ατομικά πιστοποιητικά μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

 •  Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.
 •  Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.
 •  Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

Σημείωση 3: Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών, τα οποία έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά μετά τις 16-4-2020, μπορούν να εκδοθούν και μέσω gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.

Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

 • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.
 • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
 • Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Πολυγύρου.

Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).