Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Γέννηση

Γέννηση

(άρθρα 20, 21, 22, 23, 24 του Ν. 344/1976 & άρθρου 13 του Ν. 4659/2020 – ΦΕΚ 21/Α/3-2-2020)

Πού γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα στη Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/Α/3-2-2020) δηλώνεται εκεί όπου συνέβη ο τοκετός δηλ. στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής & καταρτίζεται εκεί ηλεκτρονική δήλωση γέννησης η οποία αποστέλλεται μέσω του συστήματος (ΠΣΜΗΠΟΛ) στο αρμόδιο Ληξιαρχείο (Ληξιαρχείο Πολυγύρου) για την δημιουργία Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης από τον Ληξίαρχο

Εφόσον ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος (π.χ. οικία, καθ΄ oδόν προς το μαιευτήριο, κλπ) η γέννηση δηλώνεται απευθείας στο ληξιαρχείο

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης;

Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωση: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30 € (κωδ.3828)
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60 € (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e–paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr/e-paravolo)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος είναι η υποβολή του e – παραβόλου καθώς και του αποδεικτικού πληρωμής του σε Τράπεζα
 • Από ποιόν δηλώνεται το παιδί (στη περίπτωση που ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος).

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ληξιαρχείο

Προσδιορισμός Δημοτικότητας

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Με τη δημιουργία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης στο Ληξιαρχείο ενημερώνεται αυτόματα ο Δήμος χωρίς να υπάρχει υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας των γονέων στο Δημοτολόγιο.

Ονοματοδοσία

(άρθρο 25 του Ν. 344/1976 )

Πού γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού;

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων

Από ποιον δηλώνεται η ονοματοδοσία;

α. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο: Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω gov.gr.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

(υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας;

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω gov.gr και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

β. Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος μέσω gov.gr (αριθ. 9169/10-3-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Επικρατείας – ΦΕΚ 1210/Β/16-3-2022): ο ένας από τους δυο γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου, εκκινεί τη διαδικασία δηλώνοντας το όνομα του ανήλικου τέκνου και τον δεύτερο γονέα/κηδεμόνα (εάν υπάρχει). Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας/κηδεμόνας, συνδέεται στη συνέχεια και αυτός, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος. Απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet, o ΑΦΜ και το όνομα του δεύτερου γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την έγκριση και του δεύτερου γονέα, τη δήλωση ονοματοδοσίας παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Ληξίαρχος του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού και καταχωρεί το όνομα αυτού στη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις θυρίδες των γονέων/κηδεμόνων.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από το Ληξιαρχείο προς το Δημοτολόγιο άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

Βάπτιση

(άρθρο 26, 27 του Ν. 344/1976)

Δήλωση βάπτισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων είτε μέσω gov.gr, ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω gov.gr

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

α. Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Ληξιαρχείο:

Η βάπτιση δηλώνεται:

 1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
 2. στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού
 3. στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας όπου θα γίνει και η ονοματοδοσία

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση τους δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;

Σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιον δηλώνεται η βάπτιση;

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι:  Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο το οποίο θα έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού

 • Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

β. Ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης μέσω gov.gr (αριθ. 9169/10-3-2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Επικρατείας – ΦΕΚ 1210/Β/16-3-2022): Τη δήλωση μπορεί να κάνει ο ένας από τους δυο γονείς/κηδεμόνες, ο ένας από τους αναδόχους ή όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το βαπτισθέν τέκνο.

Απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet του/των γονέα/γονέων. Στην περίπτωση δήλωσης από τον ανάδοχο ή συγγενή τρίτου βαθμού, θα χρειαστεί επιπλέον ο αριθμός της Ληξιαρχικής Πράξης (αριθμός, τόμος, έτος) και η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Επίσης θα χρειαστεί να επισυναφθεί το έγγραφο που επιβεβαιώνει το θρήσκευμα του τέκνου.

Μετά τη δήλωση βάπτισης, αυτή παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από τον Ληξίαρχο του Δήμου όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού, ο οποίος προβαίνει στην καταχώρηση της βάπτισης. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, απόσπασμα της επικαιροποιημένης ληξιαρχικής πράξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις θυρίδες των γονέων/κηδεμόνων.

 

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.