Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 Ιουλίου 2021

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για το τμήμα A «Οικοδομικά υλικά» & το τμήμα Β «Ασφαλτόμιγμα» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αποκλειστικά για το τμήμα Α- Οικοδομικά Υλικά και τμήμα Β Ασφαλτόμιγμα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, Ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 135655
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/08/2021 και ώρα 23:55.
Στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Το ΕΕΕΣ σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Το ΕΕΕΣσε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς