Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23 Μαΐου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2017

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για τη προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)