Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
4 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσληψη προσωπικού για 4 μήνες στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου “Αριστοτέλης”

Ανάρτηση της με αριθ.πρωτ. 1331/04-09-2020 Ανακοίνωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστοτέλης” για υποβολή αίτησης κ.λ.π. δικαιολογητικών για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τεσσάρων μηνών, στα πλαίσια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14.03.2020/τ.Α’, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ
Δείτε την αίτηση εδώ