Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
3 Μαΐου 2018

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου έτους 2018

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου έτους 2018”.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)

το ΤΕΥΔ

το έντυπο του Τιμολογίου Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr