Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
7 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10-06-2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί, στις 10 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: Παρεμβάσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου
  2. Έγκριση 3ου Πρακτικού του με αρ. 185368 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Δημοσίων Έργων, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Ανάθεση κατασκευής Έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Οδού 22ας Απριλίου 1854» (αρ. μελ. 08/2021 , α/α ΕΣΗΔΗΣ 185368).
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Πολυγύρου (βάση της διαδικασίας του 103 παρ.1 του Ν. 4412/2016) Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου για την εκπόνησης υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου» και κωδικό MIS 5029537, που συγχρηματοδοτείται από το Επιχ/κό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», προεκτιμώμενης αμοιβής 19.234,96 € (με Φ.Π.Α.24%)
  4. Καθορισμός όρων για την διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση δύο γεωτρήσεων για ενίσχυση των αρδευτικών δικτύων της παραλιακής ζώνης Γερακινής-Καλυβών-Ολύνθου.
  5. Έγκριση όρων της δημοπρασίας μίσθωσης δύο (2) χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Ταξιάρχη
  6. Έγκριση όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης στον Πολύγυρο