Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
26 Απριλίου 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2023

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο Πολυγύρου, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου»
  2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του διεθνής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ψηφιακών  υδρομέτρων
  3. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2022 – α/α ΕΣΗΔΗΣ: 199493, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016