Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25 Νοεμβρίου 2020

Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, Ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 91610
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/12/2020 και ώρα 23:30.

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ: Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή XML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Θεανώ Κατερτζή

Τηλ. 2371350738
email: prom3@polygyros.gr