Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

Στην εντατικοποίηση εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της λύσσας μετά την εμφάνιση κρούσματος (αλεπού) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς, καθώς οι περιοχές Πρινοχώρι, Γαλάτιστα, Γαλαρινός, Δουμπιά, Βάβδος, Σανά (για ασφάλεια) και Άγιος πρόδρομος (για ασφάλεια), που εντάσσονται στα διοικητικά του όρια, βρίσκονται σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων (ζώνη κινδύνου) από την εστία του κρόυσματος.

Μεταξύ των προληπτικών μέτρων είναι η τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων σε εμφανή σημεία στις οδούς εισόδου στην περιοχή, η απαγόρευση της μετακίνησης και ελεύθερης διακίνησης ευπαθών ειδών ζώων καθώς και η διενέργεια αγοροπωλησιών τους στην περιοχή που εντοπίστηκε η εστία της λύσσας, εκτός αν ύστερα από εξέταση τους από επίσημο κτηνίατρο αναφερθούν υγιή.

Προβλέπεται ακόμη σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η θανάτωση των παραγωγικών και των σαρκοφάγων ζώων, τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ζώου θετικού στη λύσσα.

Στην περίπτωση που τα κατοικίδια σαρκοφάγα, που ήρθαν σε επαφή με εκκρίσεις ή δαγκώθηκαν από επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο, είναι καλυμμένα εμβολιακά κατά της λύσσας τη στιγμή της έκθεσης, μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Επανεμβολιασμός του ζώου μέσα σε 48 ώρες από την έκδοση του εργαστηριακού αποτελέσματος που επιβεβαιώνει ότι το ζώο με το οποίο ήρθε σε επαφή ήταν θετικό στη λύσσα.

  • Διασφάλιση απομόνωσης του ζώου για έξι (6) μήνες και παρακολούθησής του από κτηνίατρο (ιδιώτη ή δημόσιο) στο τέλος του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και έκτου μήνα. Ο κτηνίατρος υποχρεούται να στέλνει αναφορά στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης μετά από κάθε εξέταση του ζώου

  • Έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι το ζώο θα παραμείνει στην κατοχή του τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θα προβεί στην ευθανασία του ζώου κατά το διάστημα της παρακολούθησής του.

  • Στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ασθένειας, θανάτου ή απώλειας του ζώου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη λήψη μέτρων.

Παράλληλα προβλέπεται η απολύμανση του χώρου θανάτωσης ή θανάτου των θετικών ζώων, καθώς και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων, που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται ακόμα η ασφαλής διάθεση των νεκρών ή θανατωμένων ζώων στην πλησιέστερη εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, η απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, η εφαρμογή του άρθρου 9 της συνθήκης της Βέρνης (Ν. 1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας και κυρίως της αλεπούς, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ενίσχυση της επαγρύπνησης των τοπικών Κτηνιατρικών, Δασικών υπηρεσιών και των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι αναγκαίος είναι ο προληπτικός εμβολιασμός όλων των δεσποζόμενων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών (για την δημιουργία βιολογικού φραγμού), ο προληπτικός εμβολιασμό των αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών, η απαγόρευση της μετακίνησης, της ελεύθερης διακίνησης και αγοραπωλησίας μη εμβολιασμένων κατοικίδιων σαρκοφάγων. Όλα τα κατοικίδια σαρκοφάγα ηλικίας άνω των τριών μηνών που πρόκειται να μετακινηθούν μέσα στην Επικράτεια από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την μετακίνηση τους με εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό εμβόλια. Υποχρεωτικά τα κατοικίδια σαρκοφάγα τα οποία μετακινούνται από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Επικράτειας, συνοδεύονται από βιβλιάριο υγείας του ζώου ή διαβατήριο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ζώου, στοιχεία της σήμανσης του, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

 

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση στα προβλεπόμενα μέτρα επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.