Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
7 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη για την προμήθεια γραφικής ύλης

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (μελάνια, τόνερ), προϋπολογισμού 34.997,82 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε:
Μελέτη
Περίληψη προκήρυξης
Διακήρυξη
Προκήρυξη (από ΚΗΜΔΗΣ)
Έντυπο ΤΕΥΔ
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς