Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πολύγυρος : 17/10/2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. : 22508

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ                 

                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 63/2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ε) την 131/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

στ) το από 14/09/2012 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

η) την219/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε  το προαναφερόμενο πρακτικό στης Επιτροπής και η επανάληψη της δημοπρασίας.

θ) το άρθρο 6, ΠΔ 270/81.

Προκηρύσσει

 δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου. Το ακίνητο πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

i.  Κύριος χώρος πάνω από 180 τμ

ii. Αποθήκη πάνω από 30 τμ.

Iii .Ανεξάρτητό γραφείο-χώρος αποθήκευσής δοκιμίων για τον έλεγχο  αντοχής των υλικών τουλάχιστον 40 τμ

iv. WC

v.  Ράμπα εισόδου για ΑΜΕΑ

vi. Δομημένη καλωδίωση

vii. Χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

viii. Πλησιέστερη απόσταση από το κτίριο του Δημαρχείου, για την καλύτερη           εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπαλλήλων του Δήμου.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 έως και 15:00,από το γραφείο ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου.

Αρμόδιος Υπάλληλος: Νίκος Βογιατζής

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50

Τηλέφωνο: 2371350743

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: periousia@poligiros.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ