Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12 Απριλίου 2013

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

«ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου μετά τις επιτυχημένες δράσεις στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο α) με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 55-64 από το οποίο έχουν ωφεληθεί 13 άτομα προς συνταξιοδότηση, β) με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, από το οποίο προσλήφθηκαν 80 άτομα, συμμετέχει σε ένα ακόμα Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΙΑ», στην οποία είναι μέλος, υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στην Χαλκιδική, που φέρει τον τίτλο «Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην κρίση».

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση χρηματοδοτείται με το ποσό των 380.000 € για την Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΙΑ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ανέρχεται σε 10.500.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πράξης αντιστοιχεί στο ποσό των 800.000 €. Εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Στόχος

Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι οι ωφελούμενοι:

  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους,
  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις, για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα (Υπουργ. Αγρ. Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κ.λ.π.),
  • να αναπτύξουν δεξιότητες, που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. 

Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας ωφελουμένων, οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Το σχέδιο

Το παρόν σχέδιο αφορά την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 130 ανέργων, εκ των οποίων:

  • 30 ωφελούμενοι σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  • 20 ωφελούμενοι, που θα ιδρύσουν (3) τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • 50 ωφελούμενοι, που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  • 30 ωφελούμενοι για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε τοπική δράση στοχεύει σε ανέργους από συγκεκριμένες κατηγορίες. Σε γενικό πλαίσιο δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • υπό προϋποθέσεις νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών)
  • ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 έως 3.000 € από γεωργικές δραστηριότητες και έως 9.000 € από άλλες πηγές.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος, τόνισε:

«Με τα προγράμματα, που προτείνουμε και υλοποιούμε, δηλώνουμε παρόντες με όλες τις δυνάμεις μας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους συνδημότες μας και τις οικογένειες τους. Παράλληλα δηλώνουμε τη στήριξή μας στους νέους άνεργους και στους άνεργους, που τολμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τόπο μας αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Έχουμε την πεποίθηση ότι και το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των συνδημοτών μας. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να ανταποκριθούν άμεσα».

Τα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν για τη διεκπεραίωση των εγγράφων (αιτήσεις -πρόσκληση ενδιαφέροντος) από το Δήμο Πολυγύρου είναι οι εξής:

– Για την Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου η κα. Θεοδώρου Μαρία

– Για την Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας ο κ. Αφουξενίδη Ιωάννης

– Για την Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα η κα. Τσαρτσαφλή Αναστασία

– Για την Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων η κα. Πρασσά Ξένη

Τα σχετικά αρχεία (αίτηση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου http://www.polygyros.gr/ και στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. Επιπλέον διατίθενται από τα ΚΕΠ του Δήμου ανά Δημοτική Ενότητα. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 13 Μαΐου 2013.

Για την επιπλέον κάλυψη τυχόν αποριών σε σχέση με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σύμβουλο του Δημάρχου Πολυγύρου και υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, κα Βασιλική Τριανταφύλλου, στα τηλέφωνα 23713 50750, 50701 και 50706.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  prosklisisynergia 395.09 Kb

Αίτηση: pdf aitisisynergia 458.09 Kb