Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
9 Μαρτίου 2011

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ:  idox

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

                        Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ. Α΄ ),
 • τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ. Α΄),
 • τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 4 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τ.Α΄),
 • τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.09 τ. Α΄),
 • του άρθρου 6 παράγραφος 5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/23.5.03 τ. Α΄),
 • το υπ' αριθ.31575/13.09.1999 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 • την υπ' αριθ.47/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, οι απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών
 • την υπ' αριθ.1636/15.02.2011 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης- Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Διοίκησης Ν. Χαλκιδικής
 • την αναγκαιότητα πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και Ορμύλιας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

 

            Την πρόσληψη: 1) πέντε (5) οδηγών αυτοκινήτων (εκ των οποίων τρεις (3) οδηγούς απορριμματοφόρων – φορτηγών αυτοκινήτων και δύο (2) οδηγούς λεωφορείων) και 2) δέκα οκτώ (18) εργατών καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 15/03/2011 έως και 14/05/2011.


 

            Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο .

            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (γραφείο 8), από την 4η Μαρτίου 2011 μέχρι και την 14η Μαρτίου 2011:

            1.Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

            2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ότι κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο (13/05/2010 – 14/05/2011) δεν έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσία του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994.

3.Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για το χρόνο της ανεργίας τους.

                   3.Οι υποψήφιοι οδηγοί απορριμματοφόρων-φορτηγών αυτοκινήτων , πλέον των ανωτέρω, πρέπει να υποβάλλουν κυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων

ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

ή

Απολυτήριο τίτλο :

 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων

ή

 • § Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου

ή

 • § Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου

ή

 • Συναφούς ειδικότητας,

δηλαδή:Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ.

-Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

-Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ: δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α') ή

-άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ισχύουσα επαγγελματική άδεια Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον, (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης)

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3ταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης)

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με την ανωτέρω εμπειρία επιτρέπεται η κάλυψή της με αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης).

            4. Οι υποψήφιοι οδηγοί λεωφορείων, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, που αναφέρονται για τους οδηγούς απορριμματοφόρων-φορτηγών αυτοκινήτων, πρέπει να υποβάλλουν κυρωμένο φωτ/φο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Δ΄ κατηγορίας.

 

            Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350711 & 2371350720.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ