Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
13 Μαΐου 2021

Επαναποκήρυξη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το τμήμα Γ- Σκυρόδεμα του διαγωνισμού για την προμήθεια

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αποκλειστικά για το ΤΜΗΜΑ Γ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ του διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, Ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 110027
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/05/2021 και ώρα 23:55.
Στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Το ΤΕΥΔ σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Το ΤΕΥΔσε επεξεργάσιμη μορφή XML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Θεανώ Κατερτζή

Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr