Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
14 Σεπτεμβρίου 2021

Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Δ. Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου

Εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

α/α Διαγωνισμού 183146

• Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 136.320,43 € (Άνευ Φ.Π.Α 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (CPV: 71221000-3 , 71315100-0, 71321000-4 )
• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 4782/2021, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και με α/α 183146
• Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/10/2021 και ώρα 12:00 π.μ.
• Η μελέτη συντίθεται από τις κατηγορίες:
– Κατηγορία 06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή 62.048,25€
– Κατηγορία 08 Στατικές Μελέτες με προεκτιμώμενη αμοιβή 29.675,25€
– Κατηγορία 09 Μελέτες Μηχανολογικές–Ηλεκτρολογικές–Ηλεκτρονικές με Προεκτιμώμενη αμοιβή 24.279,75€
– Τεύχη Δημοπράτησης με προεκτιμώμενη αμοιβή 1.942,38 €
– ΣΑΥ – ΦΑΥ με προεκτιμώμενη αμοιβή 593,87€

Συνημμένα τα Τεύχη:
1_Περίληψη_Διακήρυξη
3_ΕΕΕΣ
4_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5_Τεύχος Προεκτεινόμενων Αμοιβών
6_Συγγραφή Υποχρεώσεων
7_Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Πληρ.: Χριστίνα Κοζάρη – ΠΕ Διοικητικών – tech11@polygyros.gr 

Τηλ. 23710 25116