Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
1 Ιουνίου 2017

Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου

 

 

Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από τις γεωτρήσεις της Τ.Κ. Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου. Ο εξοπλισμός του συστήματος θα εγκατασταθεί σε κτίριο βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές συγκέντρωσης επεξεργασμένου νερού μια για την Τ.Κ. Βραστάμων και μία για τον οικισμό Πλανών.

Ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου.» με Κωδικό ΟΠΣ 5003468 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Τεχνικό Δελτίο Πράξης


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

24 – 07 -2017 | Αρ. Πρωτ.: Φ6στ/10698

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 26/07/2017 έως και 25/08/2017.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr) banner: ΕΣΠΑ 2014-2020
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση tech10@polygyros.gr Πληρ.: κα Θεοδοσιάδου:2371025196

Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.


Μετά το τέλος της διαβούλευσης στις 27-8-2017 για το έργο:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
και αφού η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου αξιολόγησε τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, κάνοντας κάποια αποδεκτά και κάποια όχι συμπλήρωσε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο μετά τη Διαβούλευση είναι οι ακόλουθες:

Τεχνικές Προδιαγραφές


Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 182120,31ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2018και ώρα 14.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη – περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε στα σχέδια που συνοδεύουν τη διακήρυξη

Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (με όλες τις απαραίτητες στήλες) για προμήθεια του Δήμου, μέσω Διαγωνισμού Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. με α/α 59114 και τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου».
Ο Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι προς αντικατάσταση αυτού που περιλαμβάνεται στην με αρ. 6522/2018 δημοσιευμένη Δακήρυξη και ο οποίος ήταν ελλιπής.

Κατεβάστε εδώ τον ισχύων ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ