Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
3 Σεπτεμβρίου 2020

Δημοσίευση δημοπρασιας για την προς εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την προς εκμίσθωση αδειών κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος με υπ’ αριθμ. 170/12-10-1936 και αριθμ. μητρώου 549 και με υπ’αριθμ. 40/8-10-1999 και αριθ. μητρώου 550 στην Δ.Ε Ανθεμούντα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις δεκατέσσερις (14) Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2020, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 12:00 έως και 13:00.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το καταβλητέο μίσθωμα, ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ ετησίως (500,00 €/έτος) για το κάθε μηχάνημα απόσταξης οινοπνεύματος.
Στη δημοπρασία γίνεται κάποιος δεκτός αφού προσκομίσει γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ως εγγύηση, ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €).
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο περιουσίας του Δήμου Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Αικατερίνη Χαλκιοπούλου
Γραφείο Περιουσίας
Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής
Τηλ:2371350743