Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15 Σεπτεμβρίου 2020

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ισόγειας αποθήκης στη Γαλάτιστα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ προκηρύσσει δημοπρασία για μίσθωση ισόγειας αποθήκης στη Γαλάτιστα.

Περιγραφή μισθίου:
α) να έχει αποθήκη τουλάχιστον 150 τετραγωνικά μέτρα και προαύλιο χώρο 500 τ.μ.
β) να βρίσκεται εντός του οικιστικού συνόλου της Γαλάτιστας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23713-50743, FAX 23710-21698.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη