Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
12 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς ηλεκτρονικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ” για τριάντα (30) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια λιπαντικών (CPV 09211000-1), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτης του τμήματος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 186.134,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 του ∆ήµου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ”.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193225

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/11/2023 και ώρα 15:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εκτιμώμενης σύμβασης της υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου, για την οποία έχει υποβάλλει τη προσφορά του, άνευ Φ.Π.Α. και με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16), ήτοι ποσού 3.722,70 ευρώ (τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ κι εβδομήντα λεπτών).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη https://nepps.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: https://polygyros.gr/category/enimerosi/prokiryxeis.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 06/10/2023.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736 ή στο email prom3@polygyros.gr

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ  σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς