Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27 Νοεμβρίου 2020

Διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ” για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 91621
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/12/2020 και ώρα 23:30

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το EEEΣ/ESPDψηφιακά υπογεγραμμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το EEEΣ/ESPD σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ: Το EEEΣ/ESPDσε επεξεργάσιμη μορφή XML
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος

Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391

email: prom3@polygyros.gr