Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
8 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ” για τριάντα (30) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Η προμήθεια αφορά την προμήθεια λιπαντικών (CPV 09211000-1), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 06/2022 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 169.434,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 και 2025 του ∆ήµου Πολυγύρου και του ΝΠΙΔ “ΚΕΔΗΠΟ”.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 172515
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/01/2023 και ώρα 15:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.388,70 ευρώ), επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) της υπ’ αριθμ. 06/2022 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Πολυγύρου.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 01/12/2022

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736 ή στο email prom3@polygyros.gr

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς