Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
6 Φεβρουαρίου 2023

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προληπτικών ιατρικών εξετάσεων κι εμβολιασμών των υπάλληλων του Δήμου Πολυγύρου για 12 μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής.
Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά την υπηρεσία CPV: 85121000-3 (Ιατρικές υπηρεσίες) και την προμήθεια CPV: 33651600-4 (Εμβόλια), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/2022 μελέτη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων για την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων κι εμβολιασμών, συνολικού προϋπολογισμού 60.658,50 € πλέον Φ.Π.Α. 6% & 0% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του ∆ήµου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 180180
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/02/2023 και ώρα 15:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την υπηρεσία και την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε τμήματος (χωρίς το ΦΠΑ) της υπ’ αριθμ. 07/2022 μελέτης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2 της υπ’ αριθμ. 560/17-01-2023 σχετικής διακήρυξης και στο άρθρο 8 της 07/2022 μελέτης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736 ή στο email prom3@polygyros.gr

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς