Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανήματων έργου του Δήμου Πολυγύρου για 12 μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει μόνο τιμής.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά την υπηρεσία CPV: 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων», CPV: 66516100-1 «Ασφάλεια αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 02/2023 μελέτη του Γραφείου Κίνησης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης οχημάτων για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των οχημάτων (φορτηγών, επιβατικών, μηχανημάτων έργου, λεωφορείων και τρικύκλων) του Δήμου Πολυγύρου σε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης για δώδεκα (12) μήνες. Η ασφάλιση θα αφορά κινδύνους σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών και λοιπών καλύψεων και θα αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ασφάλισης του κάθε οχήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.774,75€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2023 και 2024 του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 192477

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/10/2023 και ώρα 15:00.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσού δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (895,00€) της υπ’ αριθμ. 02/2023 μελέτη του Γραφείου Κίνησης του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης οχημάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου: https://polygyros.gr/category/enimerosi/prokiryxeis/

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350736 ή στο email prom3@polygyros.gr

Δήμος Πολυγύρου

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών και Διαγωνισμών

Πολυτεχνείου 50

63100 Πολύγυρος 

Τηλ. 2371350736 

email: prom3@polygyros.gr

Κατεβάστε εδώ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί με τα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ  σε επεξεργάσιμη μορφή HTML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς