Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
4 Ιουνίου 2020

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Κατεβάστε:
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός)

το ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε επεξεργάσιμη μορφή

το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς

Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος
Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr