Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22 Σεπτεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμάτων

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα
το ΤΕΥΔ
το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς